دعا

هوالله الربی
" دعا"
هوالله الربی
" دعا"
شرایط دعا:
عبادت ، نهایت درجه تذلل و خواری و درماندگی در برابر خدای متعال به گونه ای است که فراتر از آن را نه قادر و نه مجاز باشد که برای دیگری به کار گیرد.
1)    خضوع و خواهش و توجه قلبی همانند درخواست کوچکتر از بزرگتر
2)    امیدواری
3)    اعتقاد به قدرت و علم خداوند
4)    اذن پروردگار: اجازه خدا برای دعا کردن و درخواست کردن لازم است.
5)    دعای کسی اگر مستجاب نشد معلوم می شود از خدا شر خواسته و خداوند چون خیر او می خواسته به او نداده و خداوند بدون اینکه دعا کننده خبر داشته باشد آن را به خیر تبدیل نموده است.
6)    قطع امید از غیر
7)    عمل به وظیفه
8)    حضور قلب در دعا . دعای کسی که دلش جای دیگراست مستجاب نمی شود.
9)    یادآوری برخی از نعمت های خداوند
10)    یادآوری گناهان و طلب آمرزش
11)    تأنی و درنگ در درخواست و پاسخ
12)    الحاح و پافشاری در دعا
13)    خواسته و حاجت را حتماً نام ببرید.
14)    دعا در نهان( مکان خلوت و راحتی را انتخاب و شروع و پایانی برای دعا در نظر بگیرید)
15)    در نظر گرفتن عموم مردم
16)    صلوات قبل و بعد از دعا
17)    مقدم دانستن دعا بر بلا
18)    صدقه
19)    زمان معین برای دعا و ذکر داشته باشید.

*******زمان مناسب برای دعا:
صبح جمعه، زمانی که خطبه نماز جمعه خوانده میشود و آخرین ساعات روز جمعه زمان های مهم در روز جمعه هستند.
آخر شب تا طلوع فجر، بین الطلوعین ، سه شب قدر، لیالی قدر، روزعرفه، روز بعثت پیامبر، شب نیمه شعبان، وقت زوال ظهر ، زمان وزش باد و بارش باران، زمان خواندن سوره روم و عنکبوت و حم و دخان
حالت روزه ، چشم گریان ، موقع بغض ، بعد از نمازها

مکان استجابت دعا:
تمامی مساجد، کعبه، مسجد پیامبر، مسجد کوفه ، بیت المقدس، عرفات ، کربلا، امامزاده ها ، قبرستان ها

دعای چه کسانی رد نمی شود؟
دعای پدر و مادر، مادر برای فرزند بیمار ، کسانی که قبل از نزول بلا مشغول دعا و ذکر الهی بودند ، کسی که قبل و بعد از دعا صلوات بفرستد، دعای غریق و مریض در حق خودش

آداب دعا:
طهارت ، بوی خوش ، قبل از دعا معتقد باشید که دعایتان مستجاب می شود، آن چیزی که صلاح ماست در انجام این مشکل انجام شود، چیزی که لایق مرتبه اش نباشید نخواهید، حتماً مکان خلوت باشد ، طلب مغفرت برای دیگران

حالت دستها زمان دعا کردن:
1)    در موقع تضرع: دست های خود را بلند کنید مانند گدایی که غذا طلب می کند.
2)    در زمان پناه بردن به خدا: داخل دستها به سمت قبله باشد مثل تسلیم شدن
3)    وقت طلب کردن برای روزی: دو کف دست باز و روبرویمان باشد.
4)    حالت انقطاع از دنیا: انگشت اشاره فقط باز باشد انگار که به بالا اشاره داریم. بقیه کمی بسته و شست هم باز باشد.
5)    اوج ذلت: کف دو دست روی سر
6)    حالت ناله و خشوع و تضرع :
الف) دو انگشت اشاره را به شکل دایره ای دور چشم بچرخانیم .
ب) دو دست به شکل ضربدری روی شانه باشد.

گردآورنده: خدیجه رزاقیتعداد بازدیدکنندگان:798
تاریخ بارگذاری:1396/7/9

کلمات کلیدی

1