سه گانه نوروزی

هوالله الربی

3 گانه نوروزی

یگانه اول نوروز: اندر باب سال 93 به قلم مدیر مسئول

 

                                          
سال 93 سالی عجیب و بس غریب بود .شش ماه اول سال در سکوت و بی حاشیه بودن سپری شد و  رفت و شب شد روز و ناگهان پاییز تلخ و پر حاشیه و پر بلا و امتحان سر رسید و امتحان پشت امتحان و غم در غم ، حجران در حجران و حرمان اندر حرمان و فراوان بهت و قلیان هیجان از پس حرمان ، هر چند عادت ما نیست رنجیدن ز کس ور بیازارد نگویمش که بس ولی رفتن و سفر دوستانی عزیز ما را تنها کرد. آری دوست و یار قدیمی ام مهندس علیرضا نور نعمت الهی به دیار باقی شتافت. یادش گرامی و روانش شاد. و آقای علیزاده عزیز که از دوستان و حامیان من در ابتدای راهم بودند روانشان در دیار حق در آرامش و تابندگی باد. برای رفتگان به خاکها و پرواز کردگان به دیار باقی فاتحه ای بخوانیم و یادشان را گرامی بداریم.
و همگان می دانند آزاده را جاه و مقام هر قدر بلند باشد گمراه نسازد. او همچون کوهی است که بادها آن را نلرزانند و نغمه های هم موج ماه و ناهید مهر تا ابد در گوش های جان ها خواهند ماند و صدایی بسان همیاری جاودانه یاور دلاوران دوران ها یعنی زینب افسانه ای را برایمان هیچ صدایی تداعی نخواهد کرد و هیچ تصویری تلخی بیداری از رویایی شیرین و پرخاطره را در این دنیای کابوس ها زنده نخواهد کرد اگر که شما نباشید یاوران. عیدتان مبارک سال 94 ، سال شماست.


گریبان چاک و بر سر خاک و بر دل دست و در گل پا
میان عاشقان احوال من دارد تماشایی

                                                                        
                                                                               یا علی
                                                                خادم العباس دکتر کاوه ذوالفقاری


تعداد بازدیدکنندگان:1926
تاریخ بارگذاری:1393/12/28

کلمات کلیدی

14


نظرات شما
رهگذر

مرز در عقل و جنون باریک است ، کفر و ایمان چه به هم نزدیک است عشق هم در دل ما سر در گم ، مثل ویرانی و بهت مردم ... قومی متفکرند اندر ره دین. قومی متفکرند اندر ره دین, قومی به گمان فتاده در راه یقین. میترسم از آن که بانگ آید روزی, کای بیخبران راه نه آنست و نه این.