منزلگاه های سالار شهیدان از کعبه دل تا دیدار یار

مسیر سفر و منزلگاه های سالار شهیدان، امام حسین علیه السلام

ای کاروان آهسته ران، ای کاروان آهسته ران که آرام جانم می رود که آرام جانم می رود

آرایش سپاه امام حسین علیه السلام

قلب سپاه : سردار وفا ، عباس بن علی علیه السلام
جناح راست سپاه امام : زهیربن قین
جناح چپ سپاه امام : حبیب بن مظاهر

تعداد یاران امام : 72 تن
تعداد کوفیان آماده نبرد :100000 نفر

کیست حسین را یاری کند ؟

تعداد بازدیدکنندگان:2964
تاریخ بارگذاری:1393/8/12

کلمات کلیدی

37