اوصاف مؤمن

هوالله الربی
" اوصاف مؤمن " .

1)    مؤمن حیله نمی کند . مکرکننده هم نیست.
2)    بلایش زیاد است و شکایتش کم.
3)    عیب می پوشاند و غیب را حفظ می کند.
4)    از لغزش می گذرد و می بخشد.
5)    دوست دارد برای خدا مجاهده کند.
6)    با فقرا همنشین است.
7)    پناه به غریب ، پدر برای یتیم ، دوست برای بی یاور می باشد.
8)    نه جوینده عیوب مردم است و نه عبوس .
9)    حیای او به شهوتش بلندی می کند.
10)    به دوستان خود حسد نمی کند.
11)    خضوع کننده به پروردگار است.
12)    کلام او حکمت است.
13)    در پنهان و آشکارا تأسف نمی خورد.
14)    به آنچه از او فوت شده غمگین نمی شود.
15)    در حالت شدت ، طغیان نمی کند.
16)    شادی او دائم ، آرزوی او نزدیک ( کوچک و دست نیافتنی)
17)    لغزش در او در کم
18)    منتظر است ،خاشع و ذاکر
19)    حزین است برای گناه
20)    حبس کننده است برای خشم
21)    همسایه از او خاطر آسوده است.
22)    نفس او همیشه از عبادت او در مشقت  و سختی است.
23)    مردم از او در راحتند.
24)    هر گاه به او ظلم شود صبر می کند تا خدا نصرت و انتقام نماید.

خصوصیات مؤمن:
1-    رشد کردن یعنی برداشتن فشار= بسیاری از ما زمانی به آرامش می رسیم که فشار میان آنچه هستیم و آنچه باید باشیم برداشته شود.
2-    شور و شوق = بدون شور و شوق هرگز چیزی ارزشمند به دست نیامده است. برای موفقیت  فردا ، امروز خوب کار کردن مهم و لازم است.
3-    هدفمند بودن= به کارهای بزرگ فکر کنید اما کار کوچک انجام دهید.
4-    وظیفه شناسی = انجام وظیفه هنر است.
5-    رهبری= در کسی نهفته است که توانایی ترجمه دیدگاه ها به زبان واقعیت را داشته باشد.
6-    آمادگی = آماده شدن بهتر از اصلاح شدن است. شخصی که آماده شده نیمی از جنگ را برده است. آمادگی یعنی تمرین ، تلاش ، مطالعه و آگاهی
7-    روابط= اگر با دیگران کنار بیاییم آنها هم همراهمان می آیند.
8-    از خودگذشتگی= هنگامی که بخشش به دنیا را متوقف کنید وقت آن است که چراغ ها را خاموش کنید.
9-    وفاداری= استحکام بخش اتحاد است و اتحاد مقدمه موفقیت است.
10-    انعطاف پذیری= با خم شدن نمی شکنند. عدم انعطاف باعث دشواری در تغییرات می شود.
11-    آموزش پذیری= هر که آموزش پذیر نیست مؤمن نیست و شیطان از همین راه به ما ضربه می زند. با انجام آموزش ها احساس امنیت و خلاقیت و وصل شدن به ذهن برتر حاصل می شود.
12-    حس مشارکت و همکاری در یک تیم
13-    تعهد در مقابل تردید= هیچ قهرمانی مردد و دودل وجود ندارد.
14-    خوش مشربی و اجتماعی بودن
15-    کفایت و شایستگی

    خطبه حضرت علی به همام:
ای همام ! مؤمن زیرک و هشیار است . شادی او در روی او و حزن او در قلب او . کینه درنده است و حسد هم نمی برد. ریا را بد می شمارد. سکوت بسیار سنگین و موقر دارد. ذکر کننده ، شاکر و صابر است. با فقر خود مسرور است. طبیعتش نرم و خندیدنش  تبسم است . استفهام او یاد گرفتن است. بخل نمی کند . غبطه نمی خورد. عجله نمی نماید. دلتنگ نمی شود. در وقایع و مقدرات خداوندی و بلیات نفس او سخت تر از سنگ است. هر گاه که غضب کند نرم و رام است . وفاکننده به عهد و وعده .
از خدا راضی است و به خواهش نفس خود مخافت کننده . در چیزی که مهم او نیست و فایده به حال او ندارد پافشاری نمی کند . نصرت کننده بر دین است.

گردآورنده : خدیجه رزاقی
در پناه حقتعداد بازدیدکنندگان:134
تاریخ بارگذاری:1398/1/30

کلمات کلیدی

0