آواز پر جبرئیل
شیخ الاشراق سهروردی
وبسایت معرفت
نام مترجم: -
زبان: فارسی
سال:
رده بندی: دینی
شرح
شيخ اشراق پس از حمد و ستايش حضرت قيّوميّت و بعد، رسول وي، علت تاليف اين رساله را بيان مي‌كند كه عبارت است از اينكه: فردي متعصب وارد مجلس وعظ ابوعلي فارمدي(ره) شده و به استهزاء مشايخ پيشين مي‌پردازد. خواجه مسائل بسياري از جمله حكايتي را بيان مي کند و وقتي به اين سوال كه: «چگونه كبودپوشان بعضي اصوات را آواز پر جبرئيل مي‌خواندند؟» پاسخ مي‌دهد، فرد گستاخ سخنان وي را هذيانات مزخرف مي‌نامد و اينجاست كه شيخ اشراق «آواز پر جبرئيل» را شرح مي‌دهد و به مرد مي‌گويد: «تو اگر مردي و هنر مردان داري فهم كن.» و اين رساله را با زبان رمز بيان مي‌كند كه هركسي ـ خصوصا افراد متعصب بي‌بصيرت ـ توانايي فهم آن را ندارد. سخن از آنجا آغاز مي‌شود كه با مهيا شدن شرايط براي جدايي از عالم سفلي و رهسپاري به عالم علوي، سالك پس از «فتق در صحرا»، «ده پيرِ خوب سيما» را مي‌بيند و با آن پير كه بر كناره صفه بود به گفت‌وگو مي‌پردازد، با وي همراه مي‌شود و درباره «ركوه يازده تو» و تمامي جوانب آن سؤال مي‌پرسد. سپس از پير درخواست مي‌كند كه علم خياطت و كلام خداي را به وي بياموزد و پير تنها به اندازه ظرفيت وجودي سالك از اين علوم به وي آموزش مي‌دهد. در نهايت هم بحث پير طريقت و سالك به پر جبرئيل مي‌رسد و توضيحاتي كه از جانب پير به سالك درباره كيفيت آن داده مي‌شود و در اثناي آن توضيحاتي راجع به كلمات كبري، وسطي و صغري نيز بيان مي‌شود.
لینک دانلود
تاریخ بارگذاری:
تعداد بازدیدکنندگان: 2021