صفیر سیمرغ
شیخ شهاب الدین سهروردی
انتشارات مولی
نام مترجم: -
زبان: فارسی
سال:
رده بندی: دینی
شرح
نوشته حکیم و عارف بزرگ قرن ششم شیخ شهاب الدین سهروردی
با مقدمه و حواشی و تصحیح استاد جلال الدین همایی
این رساله موسوم است به معیار العقول در فن جراثقال که آن را علمای قدیم اسلامی صناعت یا علم حیل می گفتند و اکنون مکانیک می گویند.
تالیف این رساله را به فیلسوف نامدار ایران ابوعلی سینا نسبت داده اند اما اسلوب انشاء یعنی سبک جمله بندی و استعمال کلمات و ترکیبات فارسی که در این رساله دیده می شود با مقایسه به سبک نثر قرن 4 و 5 به حسب ظاهر صحت انتساب را تایید نمی کند اما اینکه کسی هم مولف رساله را غیر از شیخ بزرگوار بشناسد، تاکنون پیدا نشده است. پس این رساله را در جزو مولفات فارسی شیخ محسوب کرده اند تا خلافش معلوم و محقق گردد...
لینک دانلود
تاریخ بارگذاری:
تعداد بازدیدکنندگان: 1826