صد میدان
خواجه عبدالله انصاری
-
نام مترجم: اکرم شفائی
زبان: فارسی
سال:
رده بندی: دینی
شرح
رساله ی صد میدان شامل صد میدان عرفانی است،که سالک را با خود از گردنه های صعب عرفان عبور می دهد، از میدان اول توبه شروع می شود،و در آخر به بقا ختم می شود. عارف زمانی که از خود و خواسته و مشتهبات نفسش خالی گردد، می تواند مهیای حضور دلبر بیکران خود شود،و چون او آید دیگر خودی باقی نمی ماند، و وجودش همه «او» می شود،چنین است که می گویند،فانی شده و باقی به بقای دوست...

لینک دانلود
لینک دانلود
تاریخ بارگذاری:
تعداد بازدیدکنندگان: 2391