یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین (ع) - ای برطرف کننده غم و اندوه از چهره حسین بحق برادرت حسین غم و اندوه را از چهره من پاک گردان

لطفا جهت مشاهده اجرای زنده ذکر از مرورگرهای فایرفاکس یا کروم استفاده نمائید.

دانلود اجرای کامل 133 ذکر از هیئت کاشف الکرب بازگشت به صفحه اصلی