*علم اعداد

بسم الله الرحمن الرحیم
گردآورنده: زینب فدایی
عدد 4:
1-    مهم ترین عدد در تمامی مکاتب
2-    نمایش دهنده کلیت و تمامیت و کمال است
3-    نشانه ی یکپارچگی زمین، نظم، اندازه و عدل است.
4-    الله 4 حرف است. ( در 27 زبان خداوند 4 حرفی است مانند : lord، ایزد ..)
5-    چهارجزء اصلی انسان (قلب: جبرئیل با ماهیت آب- عقل: میکائیل با ماهیت خاک – روح:اسرافیل با ماهیت باد – نفس: عزرائیل با ماهیت آتش)
6-    در زمین 4 جهت اصلی، چهار فصل و چهار باد  (باور سرخپوست ها) معروف داریم
از جمله موارد دیگردر بیان عدد 4:
7-    اضلاع مربع، بازوی صلیب، رودخانه های بهشتی هستند
8-    چهارعنصر اربعه (باد-آب-آتش-هوا)
9-    در آئین بودا درخت حیات 4 بخش دارد و از ریشه هایش 4 نهر مقدس بهشتی جاری است.
10-     در بودا 4 عدد عاطفه است و عشق بی غرض.
11-    در تائو ( مکتب چین) 4 مخلوق مقدس وجود دارد (اژدها- ققنوس- اسب تک شاخ- لاک پشت)
12-    چهار نهر بی مرگی

13-    در سومری ها 4 ایزد سماوی با 4 جهت یکی است.
( جبرائیل – شمال    میکائیل-شرق   عزرائیل- جنوب   اسرافیل-غرب)
14-    در عبری 4 علامت سنجش، بخشندگی و عقل است.
15-    کاوالا ( عرفان یهود) 4 مرحله دارد.
16-    در مکتب فیثاغورث 4 عدد کمال است، در اعداد فیثاغورث 4 و 10 مقدسند
1+2+3+4=10
17-    در باور مایاها طاق آسمان را 4 غول نگه داشته اند.
18-    ایزدان 4 گانه در این باور: بوزینه-شغال- شاهین و انسان
19-    در مسیحیت 4 عدد جسم است و عدد جان 3
20-    چهار رود بهشتی – 4 انجیل
21-    چهار سوار آخرالزمان
22-    در فرهنگ مصری عدد مقدس زمان است که این در دوره ریاست جمهوری هم نمود پیدا می کند
23-    چهارسال المپیک، 4 گوشه جنازه را برایش احترام قائل بودند.
24-    چهار عدد دور اندیشی- شکیبایی
25-    چهار آب جهنم (حمیم – صدید - غساق)
26-    جهت افزایش روزی در 4 گوشه خانه، 10 بار یا رزاق، از سمت راست شروع و به سمت قبله بروید.
27-    زمان غیبت حضرت یونس 4 هفته طول کشید
28-    خداوند 4 نوع آب در خلقت انسان به کار برد:
1/ آب گوارا در خلق ریخت برای لذت غذا
2/آب شور در چشمان ریخت که باعث بقای مردمک چشم گردید.
3/آب تلخ در گوش برای حفاظت
4/ آب شیرین نیز که برای تولیدمثل است
29-    چهار مبشر انجیل ( متا- ملقص-یوحا-یوحنا)
30-    امام سجاد (ع) می فرمایند: حیوانات از 4 چیز غافل نمی باشند: 1/ پروردگار خود را می شناسند 2/ مرگ را میدانند 3/ نر و ماده را می شناسند 4/ چراگاه خوب را میدانند.
31-    نام رسول الله به صورت "محمد" 4 بار در قرآن آمده است و این مطلب نشاندهنده تاکید مهم است.
32-    کوثر از سوره های مهم قرآن است و 4 آیه دارد.
33-    در زمان وحی بر پیامبر 4 آیه اول سوره علق بر ایشان نازل شد.
34-    نام حضرت ایوب 4 بار در قرآن آمده است.
35-    چهار الله اکبر در اول اذان
1/ خود
2/فرشته های دورتا دور انسان
3/جهان
4/کائنات
36-    در اهل بیت از هر 4 امام، یکی از بزرگواران نامش "محمد" است.
37-    هندوها 4 خدا دارند ( شمال: Rivera – جنوب: Yama(یم:جم، یمانه: جمشید) – شاهنشاه آسمان در شرق: Indera – خدای آبها در غرب: Verona )
38-    در باور یهود و در رویا حزقیال نبی: 4 موجود عجیب با صورت انسان مشاهده شده است
  ( جلو: انسان، راست: شیر، پشت: عقاب، چپ: گاو)
عدد 7:
39-    سومریان قدیمی ترین اقوامی هستند که بر تاثیر عدد 7 در زندگی بشر واقف بودند.
40-    در زمانهای گذشته قبایلی بودند که تنها عدد 1و2 را می دانستند. به بیشتر از 6 می گفتند "خیلی" پس 7 یعنی خیلی، و 7 عدد کمال در تمدن بشر است.
41-    3 و4 عدد مقدس بسیاری از تمدنها بوده، 7 ترکیب اعداد 3 و 4 مقدس است.
42-    3: پدر و مادر و فرزند، 4 : چهار جهت اصلی، عناصر اربعه و همه نیروها و حیات انسان است.
43-    سومری ها قدیمی ترین اقوامی هستند که سیارات هفت گانه را شناسایی کردند.
44-    ایام هفته و نیز ساعات سعد و نحس نیز توسط سومری ها مشخص گردید.
45-    بنی اسرائیل 7 فرشته مقدس را بسیار محترم می شماردند.
46-    هفت اقلیم جهان
47-    هفت طبقه زمین
48-    هفت طبقه آسمان
49-    در روایات آمده است که خداوند خلق جهان را در 6 روز آفرید و روز 7 ام استراحت نمود
50-    در اسلام 7 عددی مقدس و مهری است
51-    در مناسک حج 7 دور، دور خانه خدا می چرخند.
52-    هفت سنگ به شیطان در مناسک حج می زنند.
53-    هفت طبقه جهنم
54-    هفت در جهنم ( هر در از برای یک گناه است)
55-    هفت سلام قرآنی
56-    هفت عضو در سجده نماز برروی زمین قرار می گیرند.
57-    هفت شهر عشق
58-    در قرآن سبع 20 بار و سبعه 4 بار آمده است، جمعا 24 بار
59-    واجبات نماز 7 تا هستند. ( وقت- طهارت- توجه- جهت- رکوع- سجود)
60-    خداوند ملکی را که مسئول نوشتن نیکی هاست مأمور می کند تا بلافاصله نیکی را بنویسد، ولی ملکی که مسئول نوشتن بدی است تا 7 ساعت فرصت توبه می دهد.
61-    در سوره حجر آیات 43 و 44 در رابطه با 7 در دوزخ صحبت شده است.
62-    7 چشمه بهشتی: کوثر- کافور-میم- سلسبیل-معین- زنجبیل
63-    7 پیمان برای دختران و پسران ایرانی پیش از ازدواج
1/پرهیز از دروغ
2/حفظ احترام میان طرفین
3/احترام به جایگاه پدر و مادر نزد زن و مرد
4/ مهر و وفاداری به میهن در هر شرایطی
5/ سوگند به اجرای گفتارنیک، کردار نیک، پندار نیک
6/سوگند به حرکت در مسیر راستی و درستی در زندگی زناشویی
7/تلاش و کوشش برای پیشرفت مادی و معنوی در تمامی مراحل زناشویی
64-    هفت خان رستم
65-    هفت آتشکده مشخص ایرانیان باستان: آذرمهر-آذرنوش-آذربهرام-آذرزرتشت-آذربرزین-آذرئین-آذرگشسب
66-    هفت تپه خوزستان
67-    هفت طبقه آرامگاه کوروش
68-    هفت رنگ رنگین کمان
69-    هفت گاو در رویای حضرت یوسف
70-    شهر استانبول در ترکیه هفت نام داشت (کنستانتین، قسطنطنیه، خزانه اسلام، جداکننده جهان، آنتونیا، نصف در اروپا، رم جدید)
71-    هفت نت موسیقی( دو ) ( ر ) ( می ) ( فا ) ( سل  ) ( لا ) ( سی ).
72-    هفت طبقه بهشت، بهشت لایه لایه است، بهشت طبقه ندارد.
73-    هفت کلمه آخر مسیح "خدای من چرا مرا به خود واگذاشتی"
74-    هفت دریا: اطلس شمالی و جنوبی- آرام شمالی و جنوبی-اقیانوس هند- قطب جنوب و شمال
75-    هفت گناه کبیره: غرور،تکبر، طمع، شهوت،حسادت، شکم پرستی، تنبلی
عدد 5:
76-    پنج نماد قدرت و بیکرانگی است
77-    پنج تکمیل شده چهارجهت و پنج عدد وصل است و وسعت الهی
78-    پنج جمع دو عدد ( 2 عدد مونث و زوج و 3 عدد فرد و مذکر) است.
79-    در باورهای اسلامی پنج عددی مقدس و مهم است
80-    پنج ستون دین: 1/توحید – 2/ معاد – 3/ نبوت – 4/امامت – 5/عدل
81-    پنج نوبت نماز
82-    پنج تن آل عبا
83-    پنج پیامبر صاحب کتاب
84-    پنج رکن نماز(قیام-نیت-رکوع-سجود-تکبیر)
85-    احکام ( واجب-حرام-مستحب-مکروه-مباح)
86-    در ایران باستان از معروفترین ارکانشان پنجه مقدس است. ( پنج روز قبل سال با ایام نوروز)
87-    پنج عنصر خلقت(آب – باد- خاک – آتش و اتر)
88-     پنج عدد قدرت و بسیار تاثیر گذار است
89-    ستاره پنج پر و یا پنتاگرام
90-    پنج نقطه ای که مسیح به صلیب کشیده شد ( در باور مسیحیت)
91-    پنج جراحت مسیح
92-    پنج تمساح رود نیل
93-    در باور هند: پنج جهان، پنج عنصر
94-    یونانی ها و رومی ها 5 را عدد عروسی می دانند. عدد ونوس ( ناهید)
95-    عدد پنج دو بار در قرآن آمده است(کهف آیه 22 و سوره مجادله آیه 7)

تعداد بازدیدکنندگان:6710
تاریخ بارگذاری:1393/3/7
20


نظرات شما
عبدالله

. دوستان گفتند: استاد علم اعداد که در نرد بباخته ای در می خانه های ماچین آموخته، چه گونه باشد و به چه کار آید؟ نقلی آمد از راستان هایی کهن، حاصل برحسب احترام آموختن، "یک" را نیکو بیاموختم به 17 سال، باقی به شرم بازگذاشتم که آن که به "حق" یکان را بیاموخت، دو را نتواند، نخواهد، نشاید، نباید و نه شود که بخواند...

دانستنی ها

بنده حق راز ماناییآنچه در عاشورا اتفاق افتاد
تحول ‌پذیریمرگنیروی عادت
القاب آقا صاحب الزمان سوره یسشمع و آینه
نوروز مبارکزندگی یک رنج نیستاسترس
خواص عنابسنگ و مانعوابستگی و تعلقات
عباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتامام حسین ع
دعانیایشتخت سلیمان
پرفروش ترین داروها دگزامتازونتبریک میلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع)
ساز دهنی یا Harmonicaپیاده روی پل طبیعت
فهرست انواع سازهامیوه های مناسب سرماخوردگیچهل قاعده شمس تبریزی