طبقات دوزخ

طبقات دوزخ

طبقات دوزخ هفت طبقه است:

طبقه هفتم (اسفلی سافلین): برای متکبران است. در دل خود بسیار بلند پروازی می کنند همیشه در همه چیز فکر می کنند سرند همه چیز را فکر می کنند درک می کنند هر چی می گویند فکر می کنند درست است آنان در حین افتادن به طبقه هفتم تمام طبقات دیگر را مرور می کنند و می چشند. متکبران زیر پای شیاطین خواهند افتاد و اسباب خنده شیاطین هستند.
طبقه ششم:  طبقه ششم برای حسودان است. حسودی که بر اثر حسن حال اقربای خود از خشم می سوزد و نه بر بلاهای ایشان افروخته می شود نه از بدی وغصه آنان ناراحت. افعی های دوزخ او را می گزند.
طبقه پنجم: برای آزمندان است حرص و ولع دارند. شیطان او را عذاب می دهد و آنچه  می خواهد را جلوی او می آورد.
طبقه چهارم:  برای شهوت پرستان است.. مخصوص کسانی است که  راهی را که خدا بر ایشان عطا فرموده تغییر دادند. مثل گندمی که در سرگین سوخته شیطان پخته شده باشد. اژدهای دوزخی با او دست به گریبان است. کسانی که با فواحش همبستر می شوند همبستر جنیان و دوزخیان خواهند شد. زنانی که موهایشان اژدهاست و چشمانشان گوگرد افروخته است و چنگک هایشان را در بدن انسان فرو می کنند
طبقه سوم: برای کاهلان و تنبلان است. تمام سنگ های بزرگ بناهای جهنمی بر دوش آنان است کسالت قوت بازوهایشان را زایل کرده است واژدهای دوزخی دائم آنان را به زمین می زنند.
طبقه دوم: برای شکم پرستان است. قحطی در این طبقه بیداد می کند تنها غذای این طبقه کج دم های دوزخی می باشد شکم را پاره می کنند و بیرون می آنید و دوباره خورده می شوند.
طبقه اول: برای کسانی که از روی خشم برافروخته می شوند. در طبقه اول تمام شیاطین و ملاهین به آنها اهانت می کنند بر سر گذر می خوابانندشان و به او انواع اهانت ها را می کنند ادرار و مدفوع و فرد قادربه دفاع از خود نیست.
خدایا ما را از عذاب آتش جهنم دور فرما.

تعداد بازدیدکنندگان:4517
تاریخ بارگذاری:1392/7/10
5


دانستنی ها

ریتم طبیعی بدن بلور نمک اوصاف مؤمن
نفسانیاتبنده حق راز مانایی
آنچه در عاشورا اتفاق افتادتحول ‌پذیریمرگ
نیروی عادتالقاب آقا صاحب الزمان سوره یس
شمع و آینهنوروز مبارکزندگی یک رنج نیست
استرسخواص عنابسنگ و مانع
وابستگی و تعلقاتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشت
امام حسین عدعانیایش
تخت سلیمانپرفروش ترین داروها دگزامتازون
تبریک میلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع)ساز دهنی یا Harmonicaپیاده روی