مناظره ی پدر و پسر در وصف عشق

مناظره ی پدر و پسر در وصف عشق

جان پدر تو چهره خوبان ندیده ای        ناز و ادا و عشوه آنان ندیده ای

جان پسر تو سفره بی نان ندیده ای        رنج و فغان و گریه طفلان ندیده ای
نشسته به گوشه ای از ترس قرض خواه    آنگه ز در رسیدن مهمان ندیده ای

تعداد بازدیدکنندگان:1902
تاریخ بارگذاری:1392/7/10
10


دانستنی ها

بنده حق راز ماناییآنچه در عاشورا اتفاق افتاد
تحول ‌پذیریمرگنیروی عادت
القاب آقا صاحب الزمان سوره یسشمع و آینه
نوروز مبارکزندگی یک رنج نیستاسترس
خواص عنابسنگ و مانعوابستگی و تعلقات
عباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتامام حسین ع
دعانیایشتخت سلیمان
پرفروش ترین داروها دگزامتازونتبریک میلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع)
ساز دهنی یا Harmonicaپیاده روی پل طبیعت
فهرست انواع سازهامیوه های مناسب سرماخوردگیچهل قاعده شمس تبریزی