شعر طتز خروس

شعر طتز خروس!!

 
دوش پرسیدم ازخروس چرا

این همه زن به روی زن گیری
هر زمان مرغی افکنی در دام

تا از آن کام خویشتن گیری

گفت: مرغان زنان بی خرجند

خرده نتوان بر سخن گیری

نیست حاجت که بهر این مرغان

کفش و جوراب و پیرهن گیری

طعنه کم زن که صد از این زن ها

گر تو باشی به جای من گیری

تعداد بازدیدکنندگان:1779
تاریخ بارگذاری:1392/7/10
8


نظرات شما
دکتر امیر علی نادری

اساسا این شعر زیاد ادبی نبود.

دانستنی ها

بنده حق راز ماناییآنچه در عاشورا اتفاق افتاد
تحول ‌پذیریمرگنیروی عادت
القاب آقا صاحب الزمان سوره یسشمع و آینه
نوروز مبارکزندگی یک رنج نیستاسترس
خواص عنابسنگ و مانعوابستگی و تعلقات
عباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتامام حسین ع
دعانیایشتخت سلیمان
پرفروش ترین داروها دگزامتازونتبریک میلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع)
ساز دهنی یا Harmonicaپیاده روی پل طبیعت
فهرست انواع سازهامیوه های مناسب سرماخوردگیچهل قاعده شمس تبریزی