فرازهایی از وصیت نامه مولانا

فرازهایی از وصیت نامه مولانا

ترس خفی و جلی داشته باشید.
به کم خوری، کم خوابی و کم گویی قناعت کنید.

از معصیت، عدم اقامه نماز و روزه نگرفتن و شهوت رانی اجتناب کنید .
در همه حال در مقابل آزار و جفای مردم بردبار باشید.
از معاشرت با مردمان جاهل و عوام پرهیز کنید و با مردمان صالح، کریم و رحیم همنشین باشید، مردمان صالح آنهایی هستند که در راه فایده رساندن به دیگران قدم بر می دارند
سخن کوتاه و سنجیده بگویید.
ستایش مخصوص پروردگار است.

تعداد بازدیدکنندگان:1279
تاریخ بارگذاری:1392/7/10
3


دانستنی ها

بنده حق راز ماناییآنچه در عاشورا اتفاق افتاد
تحول ‌پذیریمرگنیروی عادت
القاب آقا صاحب الزمان سوره یسشمع و آینه
نوروز مبارکزندگی یک رنج نیستاسترس
خواص عنابسنگ و مانعوابستگی و تعلقات
عباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتامام حسین ع
دعانیایشتخت سلیمان
پرفروش ترین داروها دگزامتازونتبریک میلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع)
ساز دهنی یا Harmonicaپیاده روی پل طبیعت
فهرست انواع سازهامیوه های مناسب سرماخوردگیچهل قاعده شمس تبریزی