فرازهایی از وصیت نامه مولانا

فرازهایی از وصیت نامه مولانا

ترس خفی و جلی داشته باشید.
به کم خوری، کم خوابی و کم گویی قناعت کنید.

از معصیت، عدم اقامه نماز و روزه نگرفتن و شهوت رانی اجتناب کنید .
در همه حال در مقابل آزار و جفای مردم بردبار باشید.
از معاشرت با مردمان جاهل و عوام پرهیز کنید و با مردمان صالح، کریم و رحیم همنشین باشید، مردمان صالح آنهایی هستند که در راه فایده رساندن به دیگران قدم بر می دارند
سخن کوتاه و سنجیده بگویید.
ستایش مخصوص پروردگار است.

تعداد بازدیدکنندگان:1235
تاریخ بارگذاری:1392/7/10
3


دانستنی ها

تحول ‌پذیریمرگنیروی عادت
القاب آقا صاحب الزمان سوره یسشمع و آینه
نوروز مبارکزندگی یک رنج نیستاسترس
خواص عنابسنگ و مانعوابستگی و تعلقات
عباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتامام حسین ع
دعانیایشتخت سلیمان
پرفروش ترین داروها دگزامتازونتبریک میلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع)
ساز دهنی یا Harmonicaپیاده روی پل طبیعت
فهرست انواع سازهامیوه های مناسب سرماخوردگیچهل قاعده شمس تبریزی
بانوی نورپیامک ویژه تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه (س)کبد چرب