مشاوره

بسم الله الرحمن الرحیم
مشاوره و راهنمایی از دیدگاه اسلام

گردآورنده: نغمه مسگرزاده
1- شورا عبارت است از اصطکاک فکرها، جرقه مغزها و تکامل
2- سوره آل عمران آیه 159: ای پیامبر در کارها با مسلمانان مشورت کن و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن همانا خداوند متوکلان را دوست دارد.
3- سوره شورا آیه 38: آنان که امر پروردگارشان را اجابت کرده و نماز به پا می دارند و کارشان را با مشورت یکدیگر انجام می دهند و از آنچه روزی آنها کرده ایم انفاق می کنند.
4- حضرت پیغمبر (ص): مشورت حصار ندامت و ایمنی از ملامت است.
5- حضرت پیغمبر (ص): تعاونی بهتر از مشورت نیست.
6- حضرت علی (ع): جز با مشورت به راه درست نتوان رسید.
7- امام جواد (ع): همانا در مشورت برکت است.
8- اهداف مشاوره: استفاده از تایید و حمایت دیگران- شناسایی افراد صاحبنظر و مومن- رشد فکری مردم- احترام به نظرات افراد و احتراز از استبداد رای
9- حضرت پیغمبر (ص): کسی نیست که با دیگران مشورت کند و به سوی رشد و کمال هدایت نشود.
در خصوص موارد شور
10- حضرت پیغمبر (ص) در مورد وضع قانون به هیچ وجه از مسلمانان نظر نمی خواست زیرا در اسلام وضع قانون منحصرا با خداوند است. آنچه حضرت رسول (ص) به مشاوره می گذاشت و از نظرات دیگران استفاده می کرد طرز اجرای قوانین بود.


11-  صحابه پیامبر در مورد احکام صریح الهی به هیچ وجه به اظهار نظر نمی پرداختند و همیشه مطیع حکم خدا بودند.
12-  مشاوره در مورد چگونگی انجام دادن امور براساس معیارهای اسلامی و حل و فصل مسائل اجتماعی پذیرفته می شد و به اجرا درمی آمد.
13-  بعد از انجام دادن مشاوره و اخذ تصمیم و اعلام فرمان از جانب رسول خدا (ص) همه خود را موظف به اجرای کامل آن می دانستند.
14-  پیغمبر (ص) در مورد تکالیفی که به وسیله وحی معین شده بود با هیچ کس مشورت نمی کرد. او هر گونه جرح و تعدیل یا تصرف در آنها را در حوزه ی اختیارات خود نمی دانست و مطیع و فرمانبردار اوامر خداوندی بود.
15-  پیغمبر (ص) در مواردی که احتمال می رفت براساس نظرات مشورتی  یا به هر صورت دیگر حکم الهی نقض شود هیچ گونه سازشی نمی کرد و به هر صورت ممکن از اجرای آنها جلوگیری می کرد.
16-  در اسلام  زمانی مشاوره مطرح می شود که موضوع مورد مشاوره با مبانی و اصول مصوب و قوانین اجتماعی و آیین نامه های جاری موسسات در تضاد نباشد، در غیر این صورت هدف مشاوره آماده ساختن مراجع برای پذیرفتن آن ها است.
در خصوص وظایف و دستورالعمل مشاوران
17-  مشاوران باید در مشاوره اصولی را رعایت کنند که هدف آن ها رشد مراجع و راهنمایی او در جهت خیر و صلاح باشد، بنابراین در مشاوره هر گونه تخطی از اصول مذکور که سرانجام به راه های انحرافی یا ضلالت و گمراهی مراجع منتهی شود، مجاز نیست.
18-  اگر مشاور با وجود پیدا کردن جهت رشد مراجع، او را عمداً به راهی دیگر هدایت کند، به او خیانت کرده است.
19-  مشاور چون مورد اعتماد مراجع قرار می گیرد باید در مشاوره نظری بدهد که اگر خود، جای مراجع قرار می گرفت، برای حل مشکلش همان نظر را انجام می داد.
20-  امام علی (ع): خیانت کسی که مردم کارشان را به او واگذار می کنند و از او نظرخواهی می کنند، از شنیع ترین کارها و بزرگ ترین شرها و پدید آورنده عذاب آتش سوزان است.
21-  امام صادق (ع): در مشاوره، ولو با دشمن، باید بی طرفی و امانت رعایت شود.
22-  امام صادق (ع): بدان اگر ضارب علی (ع) و قاتل او مرا امین شمارد و از من پند خیرخواهانه و نظر طلب کند، در صورتی که این درخواست را بپذیرم، در این کار حتماً امانت را نسبت به او رعایت خواهم کرد.
23-  در مشاوره، مشاور باید کمال سعی و کوشش خود را در جهت ارائه نظر به خرج دهد و زمانی رأی خود را به مراجع عرضه کند که به منظور یافتن نظر صحیح و مناسب کوشش فکری فراوان کرده باشد.
24-  امام صادق (ع): لقمان به پسرش گفت: هرگاه با کسانی مسافرت کردی، پس با آنها در کار خویش و خودشان بسیار مشورت کن... و هرگاه از تو برای حقی شهادت خواستند، پس شهادت بده و هرگاه با تو در کاری مشورت کردند و نظرت را خواستند، کوشش فکری فراوانی کن تا نظر و رأی صحیح را بیابی. سپس تصمیم به ارائه نظر خود نگیر مگر آن که مسأله برای خودت کاملاً ثابت و قطعی شده و در آن دقت نظر کافی و وافی کرده باشی، و به مشورتی جواب نده مگر آنکه در آن موضوع ایستاده باشی، نشسته باشی، خوابیده باشی، خورده باشی، و نماز گزارده باشی، در حالی که فکر و اندیشه حکیمانه خویش را در اطراف موضوع به کار گرفته و در این مدت مستمراً ( در یافتن راه حل درست) اندیشیده باشی. همانا کسی که خیرخواهی و نصیحت خود را برای کسی که با او مشورت می کند کاملاً خالص و بی شائبه نکرده باشد، خداوند تبارک و تعالی رأی خودش را از او سلب می کند و امانت خویش را از او پس می گیرد.
25-  مشاور نباید خود را در مقام رأی و تدبیر، بالاتر از همه بداند. او باید از ارائه فکر نسنجیده بپرهیزد و از اظهار نظر برای افراد خودرأی ، احمق، متلون و لجوج خودداری کند (مگر زمانی که آنها برای پذیرش و انجام نظر ارائه شده، آمادگی لازم را داشته باشند.) او همچنین باید در راهنمایی، مصلحت را در نظر بگیرد، حتی اگر مطابق میل مراجع نباشد.
26-  امام صادق (ع): مبادا اول مشیر باشی ( خود را در مقام رأی و تدبیر سیاست، بالاتر از همه و بی نیاز از تعقل بدانی) برحذر باش از اظهار نظر خام و نسنجیده. و از کلام نسنجیده و از کلام نیندیشیده و بدون آمادگی و تأمل، دوری کن و به آدم خودرأی نظر مده ( فایده ای ندارد گوش نمیکند) و نه به ضعیف العقل احمق و نه به آدم چندرنگ (متلون المزاج) و نه به لجوج خیره سر. و از خدا بترس در موافقت کردن با دلخواه کسی که با تو مشورت می کند( مصلحت را در نظر بگیر). همانا طلب کردن موافقت او (در مشورت) نشانه پستی است و بد گوش کردن به (گفتار) او، خیانت است.
27-  مشاور باید در صورتی که خود از حل مشکل و ارئه نظر در مورد مراجع عاجز است، او را به فرد صاحبنظر و متخصص مربوط ارجاع دهد.
28-  امام زین العابدین (ع): حق مشورت کننده این است که اگر رأی صحیحی دارد در خیرخواهی اش بکوشی و کاری را به او بنمایی که اگر تو به جای او بودی، می کردی، البته با مهربانی، که نرمش، رمیدن را بزداید و خشونت،  رمیدن بیفزاید، و اگر رأی و نظری نداری، ولی کسی را سراغ داری که به رأیش اعتماد داری و او را (در صورتی که خودت مشکل داشته باشی، به عنوان مشاور) می پسندی، به وی معرفی و راهنمایی کن تا در خیرخواهی و نصیحتش کوتاهی و فروگذاری نکرده باشی و هیچ دگرگونی و نیرویی جز از جانب خدا ( با توسل به او) مفدور نیست.
29-  مشاور باید مراجع را بپذیرد و او را راهنمایی کند.
30-  رسول اکرم (ص): هرگاه کسی از شما از برادرش مشورت بخواهد، باید او را راهنمایی کند.
در خصوص وظایف مراجع در مشاوره
31-  مشورت با خدا: مراجع قبل از هرکس باید در کارها با خدا مشورت کند. 
32-  چگونگی مشورت با خدا از دیدگاه پیامبر (ص): وقتی می خواهید مشورت کنید اول با خدا مشورت کنید بعد با بنده خدا. به پبغمبر اکرم (ص) عرض شد مشورت با خدا یعنی چه؟ فرمودند: یعنی وقتی کسی می خواهد مشورت کند، ابتدا از خدا طلب خیر کند. بگوید خدایا خیر مرا پیش بیاور، خدایا آن گونه که صلاح و خیر من است، بر مغز مشاور من تجلی کن آن چیزی را که سعادت من است، بر قلب شخص مشاور من نازل کن.
33-  رسول اکرم (ص): وقتی که انسان از خدا طلب خیر کند، خداوند چیزی را بر زبان او جاری می کند که درست بفهمد.
34-  مراجع باید ابتدا مشاور مورد نظر خود را انتخاب کند و از او راهنمایی بخواهد. پس از برگزیدن مشاور به هیچ وجه سزاوار نیست که مراجع به رأی و نظر او بی اعتنایی کند یا او را پس از انجام مشاوره به عدم صلاحیت یا امور دیگر متهم سازد.
35-  نبی اکرم (ص): دور اندیشی، مستلزم مشورت کردن با صاحبان اندیشه و پیروی کردن از آن ها است.
36-  نبی اکرم (ص): هرگاه با کسی که قلبت او را تصدیق می کند مشورت کردی، پس در آنچه تو را راهنمایی کرده با او مخالفت نکن، اگر چه برخلاف خواسته و میل خودت باشد. همانا نفس در قبول حق، بسیار سرکش و به هنگام روشن شدن حقایق، مخالفت کننده است.
37-  در مشاوره حق تصمیم گیری با مراجع است و این امر در این آیه شریفه نیز کاملاً تصریح شده است که خداوند تبارک و تعالی می فرماید: « ای پیامبر، در کارها با مسلمانان مشورت کن و چون تصمیم گرفتی، بر خدا توکل کن. » در این آیه حق تصمیم گیری به عهده خود رسول خدا واگذار شده است.
38-  حق تصمیم گیری مراجع در مشاوره، از این دیدگاه که فرد در قبال اعمال خویش شخصاً مسئول است، نیز قابل توجیه است. تحمیل عقیده از طرف مشاور، یا برگزیدن راه حلی برای مشکل مراجع، با توجه به اینکه مشاور نمی تواند مسئولیت عواقب آن را به عهده بگیرد، مجاز نیست.
39-  سوره المدثر، آیه 38: « هر انسانی در گرو اعمال خویشتن است.»
40-  سوره النجم، آیه 39: « برای آدمی جز حاصل کوشش او پاداشی نیست، همانا انسان پاداش سعی و عمل خود را بزودی خواهد دید.»
41-  سوره انعام، آیه 164: « کسی بار دیگری را به دوش نمی گیرد.»
42- مراجع باید کلیه اطلاعاتی را که در زمینه حل مشکلش دارد، برای مشاور بیان کند زیرا چنانچه مطلبی را پوشیده نگه دارد و کتمان کند کمک به حل مشکلش محدود می شود.
43-  حضرت علی (ع) درباره مراجعه به طبیب که کارش قابل مقایسه با کار مشاور است فرموده است: کسی که ناخوشی خود را از پزشک پنهان کند به بدن خود خیانت کرده است.
خصوصیاتی که مشاور باید دارا باشد
44-  مشاور باید عاقل، آزاد، متدین، صمیمی و رازدار باشد.
45-  امام صادق (ع): همانا شایسته نیست مشورت جز با رعایت حدودش، انجام شود زیرا در غیر این صورت ضرر آن برای مشورت کننده، بیش از منفعتش خواهد بود. این ضوابط به این قرارند: اولاً مشاور باید عاقل باشد. ثانیاً آزاد و متدین باشد. ثالثاً دوست صمیمی باشد. رابعاً همین که بر سر تو آگاهی یافت و علم و آگاهی او به تو همانند خودت شد، آن را پوشیده و مکتوم نگه دارد. پس همانا اگر عاقل باشد، از مشاورتش سود می بری و اگر آزاد و متدین باشد تمامی تلاش خود را برای خیرخواهی تو به کار خواهد بست و اگر دوست صمیمی باشد، سر تو را که بر او آشکار ساخته ای، فاش نخواهد کرد و زمانی که او را بر سر خویش آگاه ساته باشی و آگاهی او نسبت به مسأله مانند آگاهی تو شده باشد، در این حالت، مشورت تمام می شود و خیرخواهی به کمال خود می رسد.
46-  مشاور باید دارای علم و تخصص و صاحبنظر باشد.
47-  نبی اکرم (ص): با دانشمندان صالح مشورت کنید.
48-  نبی اکرم (ص): دور اندیشی، در مشورت با صاحب نظران و پیروی کردن از آنها است.
49-  مشاور باید خردمند ژرف نگر و حقیقت بین و دارای تجربه باشد.
50-  امام علی (ع): آن کس که با صاحبان خرد خالص مشورت کند، به راه درست راهنمایی شود.
51-  امام علی (ع): نزد من، رأی و اندیشه پیرمرد و سالخورده، از تندی و چابکی جوان کم سن و سال، محبوبتر است.
52-  امام علی (ع): نظر مرد، به مقدار تجربه او بستگی دارد.
53-  نبی اکرم (ص): با پرهیزگارانی که آخرت را بر دنیا و کارهای شما را بر کار خودشان ترجیح می دهند، مشورت کنید.
54-  مشاور همچنین باید دارای تقوی و امانتداری باشد.
55-  نبی اکرم (ص): کسی که با وی مشورت کنند امانتدار است، اگر خواهد رأی دهد و اگر خواهد خاموش ماند و اگر رأی داد، همان گوید که اگر خود او بود، می کرد.
56-  کسانی که باید از آن ها در مشاوره احتراز کرد: احمق، بخیل، ترسو، و حریص. زنانی که به کمال عقلی نرسیده اند. دروغگو، دوست جاهل، لجوج، برده و سفله، کسی که در زمینه مسأله مورد مشاوره، اطلاعات لازم را ندارد.
57-  امام صادق (ع): اما احمق، همانا او نتواند تو را به خیری رهنمون شود و نه بدی را از تو دور تواند کرد، او چه بسا منفعت تو را در نظر دارد، اما زیان می رساند.
58-  امام علی (ع): در مشورت خود بخیل را راه مده که تو را از نیکی و بخشش باز می دارد و از بی چیزی و درویشی می ترساند و نه بی دل و ترسو را که تو را در کارها سست می گرداند و نه حریص را که از بسیاری حرص، ستمگری را در نظرت جلوه می بخشد. زیرا بخل و ترس و حرص، طبیعت های گوناگونی هستند که بدگمانی به خدا، آنها را گرد هم می آورد!
59-  امام علی (ع): شخص آزمند را در کار شور خویش شریک مساز زیرا که او زشتی را برای تو آسان وانمود می کند و آزمندی را برایت می آراید
60-  امام علی (ع): برحذر باش از مشورت با زنان، مگر کسی که به پختگی عقل او را تجربه کرده باشی، همانا نظر ایشان به نارسایی (زود قضاوت کردن) گرایش دارد و تصمیم آنها به سستی و ضعف.
61-  امام علی (ع): با دروغگو مشورت نکن زیرا که او مانند سراب است دور را به نزدیک و نزدیک را دور می سازد.
62-  امام علی (ع): مشورت با دوست جاهل خطر است نادانی مشورت دهنده باعث هلاکت مشورت گیرنده می شود.
63-  امام علی (ع): لجوج را نظری نیست.
64-  امام علی (ع): از برده (دیگری) و آدم پست در کارت نظرخواهی و مشورت نکن. تو اگر آنها را بر این کار امین شماری، بر تو خیانت کنند و اگر سخنی بر تو گویند دروغ گویند و اگر بر آنها در کاری تکیه و اعتماد کنی، خوارت سازند و اگر وقت و زمانی به تو وعده دهند، خلاف نمایند.
65-  امام صادق (ع): با کسی که عقلت او را تصدیق نمی کند مشورت نکن، گرچه به عقل و خویشتن داری مشهور باشد.
66-  امام علی (ع): با کسی که نادان در کار تو است، مشورت نکن. 
اهمیت راهنمایی از دیدگاه قرآن و حدیث
67-  سوره بقره، آیه 1و 2: این کتاب که تردیدی در آن نیست راهنمای پرهیزگاران است.
68-  سوره الجاثیه، آیه 20: این کتاب موجب بصیرت مردم و راهنمایی و رحمتی برای اهل یقین است.
69-  سوره نمل، آیه 77: همانا این کتاب هدایت و رحمت برای مومنان است.
70-  سوره آل عمران، آیه 138: این کتاب دلیل و بیانی است برای مردم و راهنمایی و پندی است برای پرهیزگاران.
71-  پیامبر (ص): راهنمایی کسی که راه را گم کرده، صدقه است.
72-  پیامبر (ص): اینکه خدا به دست تو مردی را هدایت کند، برای تو از همه ی چیزهایی که خورشید بر آنها طلوع و غروب می کند بهتر است.
73-  پیامبر (ص): به خدا قسم اینکه مردی را هدایت کنی، از داشتن شتران سرخ مو بهتر است.
74-  پیامبر (ص): هر که کسان را به سوی گمراهی بخواند و او را پیروی کنند، نظیر گناهان پیروان خود را به دوش می برد بدون آنکه از گناهان آنان چیزی کم شود و هر که کسان را به سوی هدایت خواند و او را پیروی کنند، نظیر ثواب پیروان نصیب او می شود بدون اینکه از ثواب آنان چیزی کم شود.
75-  احترام به شخصیت فرد آدمی از اصولی است که در راهنمایی باید رعایت شود.
76-  با توجه به اینکه افراد، صلاحیت اداره اجتماع و حل مشکلات شخصی خود را دارند، بنابراین در راهنمایی به فرد کمک می شود تا خودش شخصاً مشکلاتش را حل کند و به اداره اجتماع و رفع مشکلات آن اقدام کند.
77- حدیثی از پیامبر(ص) در مورد مسئولیت اجتماعی: همه شما رعایت گرید و همه تان درباره رعیت خویش مسئولید.
78-  پیامبر (ص): افکار عاقلانه ات تو را به راه صواب و هدایت واقعی راهنمایی می کند.
79-  حقوق انسانی مراجع باید در راهنمایی رعایت شود و مسئولیت رفع مشکل به خودش واگذار شود.
80-  حضرت موسی بن جعفر (ع): تمام ملل و اقوام روی کره زمین می توانند پیوسته در رحمت و آسایش به سر برند، مادامی که همه مردم بشر دوست باشند و به نام انسانیت به یکدیگر محبت کنند.
81-  امام علی (ع): رساترین چیزی که به وسیله آن می توانی رحمت الهی را به خود جلب کنی، این است که در باطن با همه مردم مهربان باشی.
82-  امام علی (ع): خداوند دوست دارد که مردم درباره هم خوب فکر کنند و خیرخواه یکدیگر باشند.
83-  چون راهنمایی به منظور رشد شخصی فرد صورت می گیرد، بنابراین نباید تحمیلی باشد و به اجبار انجام شود. اجبار و اکراه، با راهنمایی منافات دارد.
84-  سوره بقره، آیه 256: پذیرش دین به اجبار نیست، راه رشد و طریق گمراهیی روشن شده است.
85- سوره اسرا، آیه 36: از آنچه به آن آگاهی نداری پیروی مکن زیرا گوش و چشم و دل، همه مورد سوال قرار خواهند گرفت.
86-  سوره دهر، آیه 3: ما راه را به او نشان دادیم خواه سپاس گزارد و خواه کفران نعمت کند.
87-  در موفقیت برنامه راهنمایی و کوک به دانش آموز، همکاری معلم و مشاور و تمام دست اندرکاران تعلیم و تربیت ضروری است. بنابراین در اجرای برنامه راهنمایی، باید از هرگونه عدم هماهنگی و تضاد عمل خودداری شود. در اسلام وحدت و یکپارچگی در همه امور مسلمین مورد تأکید است.
88-  سوره آل عمران، آیه 103: همه به ریسمان الهی چنگ بزنید و از یکدیگر جدا نشوید.
89-  سوره حجرات، آیه 10: مومنان برادران یکدیگر هستند.
90-  سوره توبه، آیه 71: مردان و زنان با ایمان ولی (یار و یاور) یکدیگر هستند.
91-  سوره حجرات، آیه 13: ای مردم ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را به صورت ملت ها و قبیله ها درآوردیم تا نسبت به یکدیگر تفاهم و دوستی داشته باشید.
92-  سوره مائده، آیه 2: در امور نیک و تقوی همکاری کنید.
93-  امام علی (ع): آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می شود. چیزی بگو که کفه ی سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود.
94-  امام صادق (ع): کلام و سخن انسان، آنچه را که در باطن اوست از صفا و کدورت و از علم و جهل، آشکار و ظاهر می کند.
95-  یکی از اموری که باید در راهنمایی حرفه ای مورد توجه قرار گیرد آن است که شغل با توجه به استعدادها، علایق و خصوصیات فرد انتخاب شود. در غیر این صورت فرد شاغل به هیچ وجه در مورد شغلش احساس رضایت و موفقیت نخواهد کرد.
96-  رسول اکرم (ص): همه کار و کوشش کنید ولی آگاه باشید که افراد کاری را به آسانی انجام می دهند که برای آن آفریده شده اند.
97-  یکی از خدمات راهنمایی، مشاوره است. به عبارت دیگر، مشاوره یکی از شیوه های راهنمایی است.
98-  امام علی (ع): مشورت کردن، همان هدایت و راهیابی است.
99-  در مشاوره از دیدگاه اسلام، کمک کردن مطرح است، نتیجه مشاوره رفع مشکل است، مشاوره به صورت حضوری است، در مشورت اجبار و اکراه در کار نیست.
100-  فنون مشاوره: احترام به مراجع، ایجاد رابطه حسنه از طریق سلام کردن، دست دادن، مصافحه و احوالپرسی، رازداری مشاور، ارائه مطالب در سطح درک مراجع، کمک به مراجع برای شناخت خودش، اشاره به معایب او و توجه دادنش به اهمیت خودشناسی
101 - در دین مبین اسلام مواردی وجود دارد که شور در آنها جایز نیست. اطاعت از اموری که درباره آنها حکم صریحی از جانب خداوند صادر شده، واجب است.
102- در مشاوره با دیدگاه اسلامی بیشتر از روش های مستقیم، نظیر دادن اطلاعات، نصیحت کردن، ارئه راه حل مشکل که مستند به آیات و احادیث باشد، استفاده می شود.
103- از دیدگاه اسلامی،راهنمایی، هدایت و ارشاد، به معنای بزاداشتن افراد از ارتکاب گناه و سوق دادن آنان به انجام کارهای نیک به منظور جلب رضای الهی است.
104- روش راهنمایی، نصیحت کردن، دادن اطلاعات، و امر به معروف و نهی از منکر است.
105- هدف راهنمایی از دیدگاه اسلام، تهذیب و تکامل اخلاقی در محدوده احکام و معیارهای اسلامی است.
106-   عوامل تأمین بهداشت روانی در اسلام عبارتند از: ایمان، رضا، تسلیم و توکل. کسی که به خدا ایمان داشته و در مقابل پیش آمدها و حوادث، راضی و تسلیم باشد و به خدا توکل کند، هیچ گاه دچار اضطراب و نگرانی نمی شود، از اعتماد به نفس برخوردار است و بر الطاف الهی تکیه دارد.
107-   در مقابل خصوصیات حمیده صفات ناپسندی هستند که آرامش روانی را آسیب پذیر می سازند که از آن جمله این موارد قابل ذکرند: حسد، خشم، بدبینی، کینه توزی، نفاق، دروغگویی، لجاجت، تکبر و خودپسندی، حق به جانب بودن، حرص و یأس. فرد مومن و متدین از این صفت ها پرهیز می کند و آنها را گناه می داند.
108-  روش های روان درمانی در اسلام: دعا درمانی، ذکر درمانی، توبه درمانی، توسل درمانی
109-  دعا درمانی: فردی که گرفتار مشکل و ناراحتی می شود، تعادل روانی خود را از دست می دهد و مضطرب و نگران می شود. احساس عجز و ناتوانی، فرد را به استمداد از دیگران وادار می کند و در نهایت او را متوجه خدا می سازد.
110-  سوره فاطر، آیه 15: همه انسان ها به خدا نیازمندند. تنها خداوند است که بی نیاز و شایسته هرگونه حمد و ستایش است.
111- در روش دعا درمانی، فردی که مشکل و ناراحتی ای دارد، در یک فضای اعتقادی با بیان مشکلات خود و طلب رفع آنها از خداوند متعال، آلامش را تسکین می دهد.
112-  امام صادق (ع): از دعا کردن غفلت ننما زیرا درمان هر دردی است.
113- سوره یوسف، آیه 86: شکایت و درد دل و اندوه خود را به خدا می گویم و از جانب خدا آنچه را که شما نمی دانید انتظار دارم.
114-ذکر درمانی: یکی از عوامل آرام بخش دل ها، مسکن آلام، و برقرار کردن تعادل روانی، ذکر و یاد خدا بودن است.
115- چنانچه فرد مومن به گرفتاری و ناراحتی دچار شود، بهترین راه چاره آن است که دو رکعت نماز بخواند و به ذکر و یاد خدا مشغول شود. ناراحتی وی تا حد زیادی تخفیف خواهد یافت.
116- سوره رعد، آیه 28: باید بدانید که دل ها با ذکر خداوند متعال، آرامش می یابد.
117- رسول الله (ص): ذکر و یاد خدا ، شفا بخش دل ها است.
118- حضرت علی (ع): مداومت بر یاد خدا موجب قدرت و قوت روح است.
119- حضرت علی (ع): یاد خدا بودن، دوای دردهای نفوس است.
120-یکی دیگر از آثار ذکر و یاد خدا ایجاد بصیرت در دل است.
121- حضرت علی (ع): هر که خدا را یاد کند و به او روی آورد، بصیرت می یابد.
122- توبه درمانی: کسانی که مرتکب گناه می شوند، به خصوص اگر گناهان ارتکابی آنان کبیره باشد، آرامش خاطر از آنان سلب می شود و بر اثر شماتت وجدان اخلاقی یا نفس لوامه، دچار تشویش و ناراحتی های درونی می شوند. در این موارد، تنها آرام بخش، توبه است.
123-سوره هود، آیه 3: از خدای خود آمرزش طلبید و به سوی او توبه کنید.
124- سوره بقره، آیه 222: به درستی که خداوند توبه کنندگان را دوست دارد.
125- حضرت علی (ع) به فرزندش فرمود: چنان به خدا امیدوار باش که اگر با گناهان اهل زمین در پیشگاهش حضور یابی، همه گناهانت را ببخشد.
126- در توبه درمانی، مراجع را باید متوجه ساخت که را بازگشت و پاک کردن گناهان باز است و او می تواند با توسل به توبه، به جبران گناهان خود اقدام کند. در این روش، موجب خواهد شد که ناراحتی ها و آلام درونی او تسکین یابد و با توبه کردن، به نفس خود حیات تازه ای ببخشد.
127- توسل درمانی: باید گفت اصولاً توسل به عواملی که فرد بدان ها معتقد است، ناراحتی های او را تخفیف می دهد. 
128- مومنان به خدا و پیغمبر(ص) و ائمه اطهار توسب می جویند و معتقدند که مشاور و پزشک و سایر درمانگران، وسیله هایی هستند که خداوند تبارک و تعالی برای کمک به دیگران قرار داده است، در حالی که درمان، به قدرت خداوند بزرگ صورت می گیرد.
129- مراجعانی را که به علت ارتکاب معصیت احساس گناه می کنند و دچار اضطراب و ناراحتی شده اند باید از آیات و احادیث برای توبه آماده کرد و در این مورد که خداوند متعال از این طریق هر گناهی را می بخشد به آنها آگاهی داد. چنانچه مشاور این موضوع را در سطح فهم و ادراک مراجع مطرح کند ناراحتی او با تشبث به توبه تخفیف خواهد یافت.
130- برای کسانی که بر اثر پیش آمدهای ناگوار و حوادث تلخ دچار ناراحتی شده اند ذکر و دعا بهترین وسیله درمان است. مشاور باید چنین مراجعانی را به استفاده از ذکر و دعا متوجه سازد و با طرح آیات و احادیث اثرات دعا و ذکر را برای آنان توجیه کند.
131- مراجعانی هستند که برای درمان دردها و ناراحتی های خود از همه راه ها اقدام کرده اند ولی نتیجه نگرفته اند و بالاخره به این نتیجه رسیده اند که دوای درد آنان در شفاعت و توسل است. مشاور باید در اجرای تصمیمی که گرفته اند و نحوه انجام این کار کمک کند. این اقدام تا حد زیادی در تخفیف ناراحتی آنان موثر خواهد بود.
132- عوامل تأمین بهداشت روانی شامل ایمان، رضا، تسلیم و توکل و پرهیز از صفات ناشایست، و طرح آیات و احادیث مربوط برای تأمین بهداشت روانی در مراجعانی که بالفعل دچار درد و ناراحتی نیستند وسیله مناسبی خواهد بود. مشاوران می توانند این گونه مراجعان را به اثرات معجزه آسای عوامل مذکور در زمینه پیشگیری از ناراحتی ها و آلام درونی متوجه سازند. چنانچه این عمل به درستی انجام گیرد و مراجع خداوند تبارک و تعالی را تکیه گاه خود قرار دهد در مقابل تمام حوادث واکسینه می شود و آماده مقابله و پذیرش خواهد بود.
133- فنون مطرح شده از دیدگاه اسلامی اعم از عوامل پیشگیری یا درمان، در مورد مراجعان مسلمان، اثر درمانی دارد و میزان اثر آنها به مهارت مشاور و مراتب ایمان مراجع بستگی دارد.

تعداد بازدیدکنندگان:1747
تاریخ بارگذاری:1393/6/30
6


نظرات شما
زینب

همه انسان ها به خدا نیازمندند. تنها خداوند است که بی نیاز و شایسته هرگونه حمد و ستایش است. تو خود نیازی با تو بی نیازم ! ( پونه)
زهرا

دوست عزیزم مطلب زیبایی که نوشته ای یاد آشنایی دیرین را برایم زنده کرد آرزو میکنم همیشه سلامت و پیروز و درپناه خداوند باشد.

دانستنی ها

بنده حق راز ماناییآنچه در عاشورا اتفاق افتاد
تحول ‌پذیریمرگنیروی عادت
القاب آقا صاحب الزمان سوره یسشمع و آینه
نوروز مبارکزندگی یک رنج نیستاسترس
خواص عنابسنگ و مانعوابستگی و تعلقات
عباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتامام حسین ع
دعانیایشتخت سلیمان
پرفروش ترین داروها دگزامتازونتبریک میلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع)
ساز دهنی یا Harmonicaپیاده روی پل طبیعت
فهرست انواع سازهامیوه های مناسب سرماخوردگیچهل قاعده شمس تبریزی