نبوت

بسم الله الرحمن الرحیم
گردآورنده: زهرا حیدری

1-    نبوت از ماده نباء به معنی خبرآوردن است
2-    نبوت در شرح خبر آوردن از جانب خداوند بدون واسطه بشری
3-    به جهت رفعت معنوی انبیاء بر دیگر افراد بشر سمت آنان را نبوت خواندند
4-    انسانها به تنهائی نمی توانند زندگی کند چرا که او نیازمندیهایی دارد که با همیاری و مشارکت دیگران آنها را برآورده می کند
5-    خداوند می تواند چنانکه شاید و باید برای مردم قانون بیاورد
6-    خداوند پیامبرانش را در میان آنان مبعوث فرمد و پی در پی رسولانش را به سوی آنان گسیل داشت
7-    پیامبران با ابلاغ دستورات خدا حجت را بر آنها تمام کنند و گنجهای پنهانی عقلهایشان را استخراج سازند و آیات قدرت الهی را به آنان نشان دهند
8-    دو عامل خودخواهی و ناآگاهی موجب می گردد که همواره افراد بشر در مواردی که منافع انها مشترک و رو در رو می باشد دچار اختلال می شود .
9-    تجربه ثابت کرده این مشکل توسط عقل حل نمی شود چون عقل محدود است
10-    انسان نه می تواند احکام و تکالیف پیچیده زندگی پی برد و نه توان آن دارد که غریزه خودخواهی را مهار کند

11-    جنگهای دنیا همه توسط عقلا و به رهبری و فرماندهی خرمندان و باسوادها صورت می گیرد
12-    تنها منبعی که این دو نیاز را تامین می کند همانا منبع وحی و نبوت و مکتب انبیاء است
13-    انبیاء از سویی وظائف و تکالیف بشر را مشروحاً و در ابعاد گوناگون بیان می دارند
14-    انبیاء انسان را به سعادت و خوشبختی و بهشت جاوید نوید و به عذاب ابد و دوزخ سرمد بیم می دهند
15-    و از این رهگذر و به وسیله دو غریزه بیم و امید غریزه خودخواهی وی را مهار می کند
16-    قرآن هدف بعثت انبیاء را سوره بقره آیه 214 بشر به موجب سرشت اولین خود اختلاف گرا و ستیزه جو است و خدا پیامبران را بیم دهنده و مژده دهنده فرستاده تا صلح و صفا برقرار کند.
17-    اذخلو فی السلم کافه همگی به زیر خیمه توافق و ساز واری در آیند
18-    بارزترین کاربرد نبوت در زندگی بشر در راستای رفع اختلاف نبوت آخرین پیامبر خدا می باشد
19-    در مدت 23 سال در شرایطی نامساعد که جهل و نادانی بود اختلافات را ریشه کن کرد و محیط را به اخوت و دوستی مبدل نمود
20-    برابری و عدالت اجتماعی بخشی از برنامه جامعه اختلاف برانداز مکتب وحی است
21-    نبوت با رسالت ملازمت دارد یعنی کسی که به مقام نبوت و پیامبری برگزیده می شود مقام رسالت و پیام رسانی را نیز دارد
22-    در اصطلاح کلامی نبوت و رسالت ملازم اند .
23-    قرآن آن جا که از نبوت عامه سخن می گوید گاه واژه نبی و گاه واژه رسول را به کار می برد
24-    کان الناس امه واحده فبعث الله النبین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق
25-    از جنبه کلامی میان نبوت و رسالت تفاوتی وجود ندارد
26-    رسول پیامبری است که مامور ابلاغ پیام های الهی است ولی نبی پیامبری است که حامل پیام های الهی است
27-    نظریه دوم از منظر کلام و با توجه به فلسفه نبوت میان نبی و رسول فرق نیست ولی از جنبه های دیگر فرق است
28-    نظریه سوم این فرق را بر اساس کتاب و شریعت دانسته اند یعنی چون مامور هدایت و رهبری دارند فرقی ندارند
29-    ولی در قرآن اینطور نیست زیرا قرآن حضرت اسماعیل را رسول نامیده در حالی که او صاحب کتاب و شریعت نیست .
30-    واذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولاً نبیا
31-    عموم پیامبران را رسول نامیده است
32-    و لقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوالله و اجتنبوا الطاغوت
33-    فلسفه نبوت از دو دیدگاه ایت یکی از دیدگاه وحی و دیگری عقل
34-    قرآن هدف از بعثت پیامبران را مربوط به نبوت عامه و برخی دیگر نبوت خاصه است
35-    هدف پیامبران دعوت به یکتا پرستی و مبارزه با شرک و بت پرستی
36-     خداوند برای حل اختلاف آنان پیامبران را که بشارت دهنده بودند فرستاد تامبنای داوری در اختلاف آنان باشد
37-    پیامبران برای برپائی قسط و عدل در جامعه بشری آمده اند
38-    تعلیم و تربیت از اساسی ترین ارکان سعادت فرد و جامعه بشری است و پیامبران برای راهنمائی بشر به مسیر سعادت و کمال برانگیخته شده اند
39-    انسان ظرفیت و استعداد ویژه دارد و نیاز به هدایتگران بیرونی نیز نیازمند است
40-    حضرت امام علی موارد زیر را به عنوان اهداف بعثت پیامبران بیان کرده
41-    تجدید میثاق فطری میان انسان و خدا
42-    یادآوری نعمت های الهی بر بشر
43-    تبلیغ احکام الهی و احتجاج بر آدمیان
44-    شکوفا ساختن عقول بشر
45-    نشان دادن نشانه های قدرت الهی در جهان آفرینش به آنان
46-     اتمام حجت بر بشر رد لئلا تحب الحجه لهم یشرک الاغدار الیهم
47-    در نهج البلاغه راجع به نبوت آمده زمانی که بیشترین آفریدگان خدا فرمان خدا را دگرگون کردند و حق خدا را ندانسته و رقیبان او را پذیرفتند در چنین زمانی خدا پیامبرش را برانگیخت
48-    آغاز بعثت نبوی در قالب وحی قرآنی نبوده است
49-    قرآن یک نزول بیشتر ندارد و آن هم نزول تدریجی است که بر پیامبر نازل شده
50-    آغاز بعثت بیست و هفتم رجب و ابتدای نزول آیات در بیداری شب قدر بوده است
51-    پیامبر در 27 ربیع الاول از طریق ندای غیبی پیام رسالت خود را دریافت می کند و در شب قدر دوباره با کلام وحی و آیات قرآنی بر انگیخته می شود تا رسالت علنی شود .
52-    حضرت علی فرموده خداوند پاک و منزه پیامبر را به حق مبعوث کرده و سپس قرآن بر او نازل شد
53-    در سوره علق آمده در عهد قرآن وظیفه تعلیم و تبلیغ به علما منتقل شده و علما از این نظر جانشین انبیاء می شود
54-    قرآن در سراسر آیاتش بشر را به تعلق و استدلال و مشاهده عینی و تجربی طبیعت و تاریخ و فهم عمیق دعوت می کند
55-    در نبوت عامه به بررسی ادله و اصولی که بنابر آنها وجود انبیاء ضروری است می پردازد
56-    از آنجائی که عده ای ادعای پیامبری از سوی خداوند متعال داشته اند لذا نمی توان به نبوت عامه اکتفا نمود
57-    البته بحث نبوت عامه مقدمه ای است بر بحث نبوت خاصه
58-    در متون دینی از عقل به عنوان رسول باطنی نام برده شده
59-    عقل عملی مقدمات حکم خود را از احساسات باطنی می گیرد که در هر انسانی در آغاز وجودش بالفعل موجود است
60-    ما ابناء بشر هرگز از نبوت بی نیاز نیستیم چون نبی کسی است که از ناحیه خدا موید شده و عقل خود ما نیز بر نبوتش را تائید کرده
61-    در آیه 157 اعراف کسانیکه از فرستاده پیامبر امی پیروی می کنند پیامبری که صفاتش را در تورات و انجیلی که به صورت مکتوب نزدشان است می یابند که معروف امر و از منکر نهی می کند .
62-    در آیه بالا ایشان پاکیزه را حلال و ناپاکی ها را تحریم می کند و بارهای سنگین و زنجیرهائی را که بر آنها بود از دوش آنها بر می دارد
63-     آیه بالا از یک سو اشاره به گواهی پیامبران پیشین می کند و از سوی دیگر به عظمت محتوای دعوت پیامبر اشاره دارد و از سوی دیگر پاره ای از صفات او را به عنوان شاهدی بر حقانیتش است .
64-    در آیه 128 توبه به یقین رسولی از میان شما می آید که رنجهای شما بر او سخت است و اصرار بر هدایت شما دارد و نسبت به مومنان رئوف و مهربان است
65-    در آیه 6 سوره کهف گوئی می خواهی خود را به خاطر اعمال آنها از غم و اندوه هلاک کنی اگر به این گفتار ایمان نیاورند.
66-    48 عنکبوت تو بیش از این کتابی نخواندی و چیزی نمی نوشتی مبادا کسانی در صدد ابطال سخنان تو هستند
67-    در قرآن کراراً آمده آنان هرگز اجر و مزدی نمی خواستند و نسبت به پاداش ها مادی بی اعتنا بودند
68-    در آیه 21 یس از کسانی پیروی کنید که از شما اجر و پاداشی نمی خواهند و خود هدایت یافته اند
69-    در آیه 28 و 29 سوره کهف هرگز این قشر مستضعف مومن را رها مکن و با کسانی باش که پروردگار خود را صبح و شام می خوانند و تنها رضای او را می طلبند
70-    مدعیان دروغین سعی دارند با صاحبان زر و زور همراه گردند و از آنها منتفع شوند
71-    ویژگی های وحی عبارت است از اشاره سریع به نوشتار رسالت و گاهی اعلام به رمز و تعریض و زمانی به الهام و کلام پنهان
72-    وحی غالباً از سنخ علم و ادراک است نه از جنس و عمل
73-    وحی برگرفته از مفهوم هستی است و چون برگرفته از مفهوم هستی است ماهیت ندارد
74-    وحی از غالباً از جنس تعلیم است و ازاین رو ویژگی های منشور و مرموز بودن را داراست
75-    بدون تردید آنچه پیامبران بعنوان وحی درک می کنند نیازی به تکرار و پشتوانه برهان ندارد
76-     پیامبران عمیق ترین و سنگین ترین مسائل متافیزیک و مسائل فیزیکی را به روشی نو می بینند
77-    پیامبران جز از راه وحی لب به سخن نمی گشایند نطق او از هوی و آفت های نفسانی محفوظ است
78-    حس او تخیل او و شهود او عقل او همه از خطا مصون اند
79-    نخست شهود می بینند سپس با تعقل برهانی لب به استدلال و نطق می گشایند.
80-    سخن او یا عارفانه یا حکیمانه یا متکلمانه یا فقیهانه
81-    در احادیث فراوان می خوانیم رویاهای صادق و راست پاره ای از اجزا نبوت به شمار می رود
82-    قرآن آمده خدا بر مومنان منت نهاده هنگامی که در میان آنها پیامبری از خودشان برانگیخت که آنها را بر آنان بخواند آیات خدا را
83-    حضرت علی فرموده خداوند محمد را به حق بر انگیخت تا به کتاب متقن و محکم بندگان را از بت پرستی به خدا پرستی آورد
84-    درباره رسالت حضرت محمد آمده ما تو را به حق به سوی خلق فرستادیم تا بشارت دهی و بشر سالی و هیچ امتی نبود جز آن که میانشان ترسانیده ای بوده است
85-    ما تو را به رسالت فرستادیم تا بر نیک و بد خلق گواه باشی و خوبان را به رحمت الهی مژده دهی و بدان را از عذاب خدا بترسانی
86-    ای محمد تو را به رسالت فرستادیم که بیش از این هم پیغمبران و امت های دیگر جانشینان بود تا بر امت آن چه از ما به وحی بر تو رسد تلاوت کنی
87-    راه های شناسائی پیامبران راستین 1-معجزه 2- خبر دادن پیامبر پیشین 3- شواهد و قرائن قطعی
88-    معجزه نخستین دلیل نبوت است که در قرآن اغلب با آیه بینه و برهان یاد شده
89-    اگر پیامبری صریح پیامبر دیگری را به عنوان پیامبر خدا معرفی کند پیامبری آن شخص اثبات می شود مانند معرفی هارون از سوی موسی
90-    جمع آوری قراین راه دیگری برای اثبات نبوت است باید طوری باشد که انسان از مجموع آنها یقین پیدا کند که مدعی نبوت فرستاده خداست.
91-    قراینی که درباره پیامبران می تواند پیگیری شود عبارت است
92-    1-بررسی خصوصیات روحی و اخلاقی مدعی زهد و بی رغبتی او به مال و جاه و سوابق زندگی او در میان مردم
93-    محیطی که از آن برخاسته است
94-    رهاورد آئین او از نظر معارف و احکام
95-    در شناسائی معارف از قبیل صفات خدا و آن چه مربوط به معاد و مبدا است از صحیح ترین راه وارد شود
96-    در بیان نظام های اخلاقی و اجتماعی جامعه را به عالی ترین نظام رهبری نماید
97-    و باطریقی دور از افراط و تفریط فضائل انسانی و سجایای اخلاقی را میان پیروان خود پرورش دهد
98-    آنان را از سوق به ناپاکی ها و صفات پست باز دارد این محتویات خود می تواند گواه ارتباط او با خدا باشد
99-    ثبات و پایداری در راه دعوت و مطابقت گفتارها با کردارهایش
100-    بررسی روش و ابزارهائی که برای پیش برد آئین خود به کار می گیرد می تواند راست گوئی یا دروغ گوئی او را اثبات رساند
101-    وضع پیروان او نیز راهی برای شناخت نبوت است
102-    هر گاه بیشترین نزدیکان او کاملاً از وضع زندگی اش آگاهی دارند به وی ایمان آوردند و با غالب کسانی که به وی گرویدند از اهل خرد بودند می توان نتیجه گرفت او پیامبر است
103-    تمامی راههای شناخت پیامبر فراهم بودن و نبوت و رسالت آن حضرت قطعی و یقینی است
104-    مقام امامت مقامی است که در رتبه بالاتری از مقام نبوت قرار گرفته است
105-    فرق نبی و امام در این است که به نبی وحی می شود ولی به امام نه
106-    نبی دارای هدایت تشریعی و به اصطلاح ارایه کننده طریق است اما امام هدایت تکوینی دارد
107-    بعضی نظریات راجع به فرق نبی و رسول
108-    رسول کسی است که مبعوث به شرع جدیدی شده باشد و نبی اعم از او کسی است که شرع سابق را تبلیغ کند
109-    رسول کسی است که دارای کتاب باشد ونبی آن کسی است که کتاب نداشته باشد
110-    رسول کسی است که دارای کتاب باشد ولی فی الجمله نسخ شده باشد و نبی کسی است که چنین نباشد
111-    رسول کسی است که به او وحی شود و مامور به ابلاغ هم باشد ولکن نبی کسی است که از طرف خدا به او وحی شده خواه مامور رساندن وحی به مردم باشد یا نباشد
112-    اهل نبوت مبتنی بر نگاه توحیدی به جهان است
113-    نبی با ولایت خویش از خداوند یا فرشته او معانی ای را اخذ می کند که همان معانی او را به کمال مرتبه خویش در ولایت و نبوت می رساند
114-    اصطلاح نبی بیش از سیصد بار در کتاب عهد قدیم آمده
115-    الهام وحی به پیامبران گاهی با واسطه و از طریق یک فرشته انجام می شده است
116-    و گاهی وحی بدون واسطه انتقال داده می شود
117-    گاهی خداوند حقایق وحی را بر موجودی از قبیل کوه و درخت تجلی نموده و نبی از آن طریق معارف را دریافت می کرده
118-    نبی با ولایت خویش از خداوند یا فرشته او معانی ای را اخذ می کند که همان معانی او را به کمال مرتبه خویش در ولایت و نبوت می رساند
119-    این ممکن نیست مگر با شریعت . شریعت نیز کتاب و سنت و احکام فقهیه و اجماع علماست.


تعداد بازدیدکنندگان:1671
تاریخ بارگذاری:1393/4/8
2


دانستنی ها

بنده حق راز ماناییآنچه در عاشورا اتفاق افتاد
تحول ‌پذیریمرگنیروی عادت
القاب آقا صاحب الزمان سوره یسشمع و آینه
نوروز مبارکزندگی یک رنج نیستاسترس
خواص عنابسنگ و مانعوابستگی و تعلقات
عباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتامام حسین ع
دعانیایشتخت سلیمان
پرفروش ترین داروها دگزامتازونتبریک میلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع)
ساز دهنی یا Harmonicaپیاده روی پل طبیعت
فهرست انواع سازهامیوه های مناسب سرماخوردگیچهل قاعده شمس تبریزی