نبوت

بسم الله الرحمن الرحیم
گردآورنده: زهرا حیدری

1-    نبوت از ماده نباء به معنی خبرآوردن است
2-    نبوت در شرح خبر آوردن از جانب خداوند بدون واسطه بشری
3-    به جهت رفعت معنوی انبیاء بر دیگر افراد بشر سمت آنان را نبوت خواندند
4-    انسانها به تنهائی نمی توانند زندگی کند چرا که او نیازمندیهایی دارد که با همیاری و مشارکت دیگران آنها را برآورده می کند
5-    خداوند می تواند چنانکه شاید و باید برای مردم قانون بیاورد
6-    خداوند پیامبرانش را در میان آنان مبعوث فرمد و پی در پی رسولانش را به سوی آنان گسیل داشت
7-    پیامبران با ابلاغ دستورات خدا حجت را بر آنها تمام کنند و گنجهای پنهانی عقلهایشان را استخراج سازند و آیات قدرت الهی را به آنان نشان دهند
8-    دو عامل خودخواهی و ناآگاهی موجب می گردد که همواره افراد بشر در مواردی که منافع انها مشترک و رو در رو می باشد دچار اختلال می شود .
9-    تجربه ثابت کرده این مشکل توسط عقل حل نمی شود چون عقل محدود است
10-    انسان نه می تواند احکام و تکالیف پیچیده زندگی پی برد و نه توان آن دارد که غریزه خودخواهی را مهار کند

11-    جنگهای دنیا همه توسط عقلا و به رهبری و فرماندهی خرمندان و باسوادها صورت می گیرد
12-    تنها منبعی که این دو نیاز را تامین می کند همانا منبع وحی و نبوت و مکتب انبیاء است
13-    انبیاء از سویی وظائف و تکالیف بشر را مشروحاً و در ابعاد گوناگون بیان می دارند
14-    انبیاء انسان را به سعادت و خوشبختی و بهشت جاوید نوید و به عذاب ابد و دوزخ سرمد بیم می دهند
15-    و از این رهگذر و به وسیله دو غریزه بیم و امید غریزه خودخواهی وی را مهار می کند
16-    قرآن هدف بعثت انبیاء را سوره بقره آیه 214 بشر به موجب سرشت اولین خود اختلاف گرا و ستیزه جو است و خدا پیامبران را بیم دهنده و مژده دهنده فرستاده تا صلح و صفا برقرار کند.
17-    اذخلو فی السلم کافه همگی به زیر خیمه توافق و ساز واری در آیند
18-    بارزترین کاربرد نبوت در زندگی بشر در راستای رفع اختلاف نبوت آخرین پیامبر خدا می باشد
19-    در مدت 23 سال در شرایطی نامساعد که جهل و نادانی بود اختلافات را ریشه کن کرد و محیط را به اخوت و دوستی مبدل نمود
20-    برابری و عدالت اجتماعی بخشی از برنامه جامعه اختلاف برانداز مکتب وحی است
21-    نبوت با رسالت ملازمت دارد یعنی کسی که به مقام نبوت و پیامبری برگزیده می شود مقام رسالت و پیام رسانی را نیز دارد
22-    در اصطلاح کلامی نبوت و رسالت ملازم اند .
23-    قرآن آن جا که از نبوت عامه سخن می گوید گاه واژه نبی و گاه واژه رسول را به کار می برد
24-    کان الناس امه واحده فبعث الله النبین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق
25-    از جنبه کلامی میان نبوت و رسالت تفاوتی وجود ندارد
26-    رسول پیامبری است که مامور ابلاغ پیام های الهی است ولی نبی پیامبری است که حامل پیام های الهی است
27-    نظریه دوم از منظر کلام و با توجه به فلسفه نبوت میان نبی و رسول فرق نیست ولی از جنبه های دیگر فرق است
28-    نظریه سوم این فرق را بر اساس کتاب و شریعت دانسته اند یعنی چون مامور هدایت و رهبری دارند فرقی ندارند
29-    ولی در قرآن اینطور نیست زیرا قرآن حضرت اسماعیل را رسول نامیده در حالی که او صاحب کتاب و شریعت نیست .
30-    واذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولاً نبیا
31-    عموم پیامبران را رسول نامیده است
32-    و لقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوالله و اجتنبوا الطاغوت
33-    فلسفه نبوت از دو دیدگاه ایت یکی از دیدگاه وحی و دیگری عقل
34-    قرآن هدف از بعثت پیامبران را مربوط به نبوت عامه و برخی دیگر نبوت خاصه است
35-    هدف پیامبران دعوت به یکتا پرستی و مبارزه با شرک و بت پرستی
36-     خداوند برای حل اختلاف آنان پیامبران را که بشارت دهنده بودند فرستاد تامبنای داوری در اختلاف آنان باشد
37-    پیامبران برای برپائی قسط و عدل در جامعه بشری آمده اند
38-    تعلیم و تربیت از اساسی ترین ارکان سعادت فرد و جامعه بشری است و پیامبران برای راهنمائی بشر به مسیر سعادت و کمال برانگیخته شده اند
39-    انسان ظرفیت و استعداد ویژه دارد و نیاز به هدایتگران بیرونی نیز نیازمند است
40-    حضرت امام علی موارد زیر را به عنوان اهداف بعثت پیامبران بیان کرده
41-    تجدید میثاق فطری میان انسان و خدا
42-    یادآوری نعمت های الهی بر بشر
43-    تبلیغ احکام الهی و احتجاج بر آدمیان
44-    شکوفا ساختن عقول بشر
45-    نشان دادن نشانه های قدرت الهی در جهان آفرینش به آنان
46-     اتمام حجت بر بشر رد لئلا تحب الحجه لهم یشرک الاغدار الیهم
47-    در نهج البلاغه راجع به نبوت آمده زمانی که بیشترین آفریدگان خدا فرمان خدا را دگرگون کردند و حق خدا را ندانسته و رقیبان او را پذیرفتند در چنین زمانی خدا پیامبرش را برانگیخت
48-    آغاز بعثت نبوی در قالب وحی قرآنی نبوده است
49-    قرآن یک نزول بیشتر ندارد و آن هم نزول تدریجی است که بر پیامبر نازل شده
50-    آغاز بعثت بیست و هفتم رجب و ابتدای نزول آیات در بیداری شب قدر بوده است
51-    پیامبر در 27 ربیع الاول از طریق ندای غیبی پیام رسالت خود را دریافت می کند و در شب قدر دوباره با کلام وحی و آیات قرآنی بر انگیخته می شود تا رسالت علنی شود .
52-    حضرت علی فرموده خداوند پاک و منزه پیامبر را به حق مبعوث کرده و سپس قرآن بر او نازل شد
53-    در سوره علق آمده در عهد قرآن وظیفه تعلیم و تبلیغ به علما منتقل شده و علما از این نظر جانشین انبیاء می شود
54-    قرآن در سراسر آیاتش بشر را به تعلق و استدلال و مشاهده عینی و تجربی طبیعت و تاریخ و فهم عمیق دعوت می کند
55-    در نبوت عامه به بررسی ادله و اصولی که بنابر آنها وجود انبیاء ضروری است می پردازد
56-    از آنجائی که عده ای ادعای پیامبری از سوی خداوند متعال داشته اند لذا نمی توان به نبوت عامه اکتفا نمود
57-    البته بحث نبوت عامه مقدمه ای است بر بحث نبوت خاصه
58-    در متون دینی از عقل به عنوان رسول باطنی نام برده شده
59-    عقل عملی مقدمات حکم خود را از احساسات باطنی می گیرد که در هر انسانی در آغاز وجودش بالفعل موجود است
60-    ما ابناء بشر هرگز از نبوت بی نیاز نیستیم چون نبی کسی است که از ناحیه خدا موید شده و عقل خود ما نیز بر نبوتش را تائید کرده
61-    در آیه 157 اعراف کسانیکه از فرستاده پیامبر امی پیروی می کنند پیامبری که صفاتش را در تورات و انجیلی که به صورت مکتوب نزدشان است می یابند که معروف امر و از منکر نهی می کند .
62-    در آیه بالا ایشان پاکیزه را حلال و ناپاکی ها را تحریم می کند و بارهای سنگین و زنجیرهائی را که بر آنها بود از دوش آنها بر می دارد
63-     آیه بالا از یک سو اشاره به گواهی پیامبران پیشین می کند و از سوی دیگر به عظمت محتوای دعوت پیامبر اشاره دارد و از سوی دیگر پاره ای از صفات او را به عنوان شاهدی بر حقانیتش است .
64-    در آیه 128 توبه به یقین رسولی از میان شما می آید که رنجهای شما بر او سخت است و اصرار بر هدایت شما دارد و نسبت به مومنان رئوف و مهربان است
65-    در آیه 6 سوره کهف گوئی می خواهی خود را به خاطر اعمال آنها از غم و اندوه هلاک کنی اگر به این گفتار ایمان نیاورند.
66-    48 عنکبوت تو بیش از این کتابی نخواندی و چیزی نمی نوشتی مبادا کسانی در صدد ابطال سخنان تو هستند
67-    در قرآن کراراً آمده آنان هرگز اجر و مزدی نمی خواستند و نسبت به پاداش ها مادی بی اعتنا بودند
68-    در آیه 21 یس از کسانی پیروی کنید که از شما اجر و پاداشی نمی خواهند و خود هدایت یافته اند
69-    در آیه 28 و 29 سوره کهف هرگز این قشر مستضعف مومن را رها مکن و با کسانی باش که پروردگار خود را صبح و شام می خوانند و تنها رضای او را می طلبند
70-    مدعیان دروغین سعی دارند با صاحبان زر و زور همراه گردند و از آنها منتفع شوند
71-    ویژگی های وحی عبارت است از اشاره سریع به نوشتار رسالت و گاهی اعلام به رمز و تعریض و زمانی به الهام و کلام پنهان
72-    وحی غالباً از سنخ علم و ادراک است نه از جنس و عمل
73-    وحی برگرفته از مفهوم هستی است و چون برگرفته از مفهوم هستی است ماهیت ندارد
74-    وحی از غالباً از جنس تعلیم است و ازاین رو ویژگی های منشور و مرموز بودن را داراست
75-    بدون تردید آنچه پیامبران بعنوان وحی درک می کنند نیازی به تکرار و پشتوانه برهان ندارد
76-     پیامبران عمیق ترین و سنگین ترین مسائل متافیزیک و مسائل فیزیکی را به روشی نو می بینند
77-    پیامبران جز از راه وحی لب به سخن نمی گشایند نطق او از هوی و آفت های نفسانی محفوظ است
78-    حس او تخیل او و شهود او عقل او همه از خطا مصون اند
79-    نخست شهود می بینند سپس با تعقل برهانی لب به استدلال و نطق می گشایند.
80-    سخن او یا عارفانه یا حکیمانه یا متکلمانه یا فقیهانه
81-    در احادیث فراوان می خوانیم رویاهای صادق و راست پاره ای از اجزا نبوت به شمار می رود
82-    قرآن آمده خدا بر مومنان منت نهاده هنگامی که در میان آنها پیامبری از خودشان برانگیخت که آنها را بر آنان بخواند آیات خدا را
83-    حضرت علی فرموده خداوند محمد را به حق بر انگیخت تا به کتاب متقن و محکم بندگان را از بت پرستی به خدا پرستی آورد
84-    درباره رسالت حضرت محمد آمده ما تو را به حق به سوی خلق فرستادیم تا بشارت دهی و بشر سالی و هیچ امتی نبود جز آن که میانشان ترسانیده ای بوده است
85-    ما تو را به رسالت فرستادیم تا بر نیک و بد خلق گواه باشی و خوبان را به رحمت الهی مژده دهی و بدان را از عذاب خدا بترسانی
86-    ای محمد تو را به رسالت فرستادیم که بیش از این هم پیغمبران و امت های دیگر جانشینان بود تا بر امت آن چه از ما به وحی بر تو رسد تلاوت کنی
87-    راه های شناسائی پیامبران راستین 1-معجزه 2- خبر دادن پیامبر پیشین 3- شواهد و قرائن قطعی
88-    معجزه نخستین دلیل نبوت است که در قرآن اغلب با آیه بینه و برهان یاد شده
89-    اگر پیامبری صریح پیامبر دیگری را به عنوان پیامبر خدا معرفی کند پیامبری آن شخص اثبات می شود مانند معرفی هارون از سوی موسی
90-    جمع آوری قراین راه دیگری برای اثبات نبوت است باید طوری باشد که انسان از مجموع آنها یقین پیدا کند که مدعی نبوت فرستاده خداست.
91-    قراینی که درباره پیامبران می تواند پیگیری شود عبارت است
92-    1-بررسی خصوصیات روحی و اخلاقی مدعی زهد و بی رغبتی او به مال و جاه و سوابق زندگی او در میان مردم
93-    محیطی که از آن برخاسته است
94-    رهاورد آئین او از نظر معارف و احکام
95-    در شناسائی معارف از قبیل صفات خدا و آن چه مربوط به معاد و مبدا است از صحیح ترین راه وارد شود
96-    در بیان نظام های اخلاقی و اجتماعی جامعه را به عالی ترین نظام رهبری نماید
97-    و باطریقی دور از افراط و تفریط فضائل انسانی و سجایای اخلاقی را میان پیروان خود پرورش دهد
98-    آنان را از سوق به ناپاکی ها و صفات پست باز دارد این محتویات خود می تواند گواه ارتباط او با خدا باشد
99-    ثبات و پایداری در راه دعوت و مطابقت گفتارها با کردارهایش
100-    بررسی روش و ابزارهائی که برای پیش برد آئین خود به کار می گیرد می تواند راست گوئی یا دروغ گوئی او را اثبات رساند
101-    وضع پیروان او نیز راهی برای شناخت نبوت است
102-    هر گاه بیشترین نزدیکان او کاملاً از وضع زندگی اش آگاهی دارند به وی ایمان آوردند و با غالب کسانی که به وی گرویدند از اهل خرد بودند می توان نتیجه گرفت او پیامبر است
103-    تمامی راههای شناخت پیامبر فراهم بودن و نبوت و رسالت آن حضرت قطعی و یقینی است
104-    مقام امامت مقامی است که در رتبه بالاتری از مقام نبوت قرار گرفته است
105-    فرق نبی و امام در این است که به نبی وحی می شود ولی به امام نه
106-    نبی دارای هدایت تشریعی و به اصطلاح ارایه کننده طریق است اما امام هدایت تکوینی دارد
107-    بعضی نظریات راجع به فرق نبی و رسول
108-    رسول کسی است که مبعوث به شرع جدیدی شده باشد و نبی اعم از او کسی است که شرع سابق را تبلیغ کند
109-    رسول کسی است که دارای کتاب باشد ونبی آن کسی است که کتاب نداشته باشد
110-    رسول کسی است که دارای کتاب باشد ولی فی الجمله نسخ شده باشد و نبی کسی است که چنین نباشد
111-    رسول کسی است که به او وحی شود و مامور به ابلاغ هم باشد ولکن نبی کسی است که از طرف خدا به او وحی شده خواه مامور رساندن وحی به مردم باشد یا نباشد
112-    اهل نبوت مبتنی بر نگاه توحیدی به جهان است
113-    نبی با ولایت خویش از خداوند یا فرشته او معانی ای را اخذ می کند که همان معانی او را به کمال مرتبه خویش در ولایت و نبوت می رساند
114-    اصطلاح نبی بیش از سیصد بار در کتاب عهد قدیم آمده
115-    الهام وحی به پیامبران گاهی با واسطه و از طریق یک فرشته انجام می شده است
116-    و گاهی وحی بدون واسطه انتقال داده می شود
117-    گاهی خداوند حقایق وحی را بر موجودی از قبیل کوه و درخت تجلی نموده و نبی از آن طریق معارف را دریافت می کرده
118-    نبی با ولایت خویش از خداوند یا فرشته او معانی ای را اخذ می کند که همان معانی او را به کمال مرتبه خویش در ولایت و نبوت می رساند
119-    این ممکن نیست مگر با شریعت . شریعت نیز کتاب و سنت و احکام فقهیه و اجماع علماست.


تعداد بازدیدکنندگان:1722
تاریخ بارگذاری:1393/4/8
2


دانستنی ها

ریتم طبیعی بدن بلور نمک اوصاف مؤمن
نفسانیاتبنده حق راز مانایی
آنچه در عاشورا اتفاق افتادتحول ‌پذیریمرگ
نیروی عادتالقاب آقا صاحب الزمان سوره یس
شمع و آینهنوروز مبارکزندگی یک رنج نیست
استرسخواص عنابسنگ و مانع
وابستگی و تعلقاتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشت
امام حسین عدعانیایش
تخت سلیمانپرفروش ترین داروها دگزامتازون
تبریک میلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع)ساز دهنی یا Harmonicaپیاده روی