امامت

بسم الله الرحمن الرحیم
گردآورنده: زهرا حیدری

امامت
1-    امامت مهم ترین اصل اعتقادی مذهب شیعه است .
2-    امامت به معنای دوستی ، یاری دادن ، به دست گرفتن و فرماندهی داشتن است و در اصطلاح یک منصب خدادادی و الهی است .
3-    امامت در لغت به معنای پیشوایی و رهبری است و هر کسی که رهبری گروه می شود امام نامیده می شود خواه راه حق خواه باطل .
4-    این مقام گاهی با مقام نبوت و رسالت جمع شده مثل امامت حضرت ابراهیم و پیامبر گرامی اسلام و گاهی جدای از مقام نبوت است مثل امامت ائمه .
5-    امامت لازمه ختم نبوت است زیرا با ارسال کامل وحی تشریعی نیاز به نبوت تشریعی برطرف شد .
6-    جدا شدن یا پیشی گرفتن از اهل بیت مایه گمراهی است و هیچ انتخابی را نباید بر انتخاب آن ها مقدم داشت .
7-    امامت یکی از ضرورت های هدایت مردم و رسیدن به فرمانبرداری از خدای متعال است این استدلال در میان عالمان به قاعده لطف شهرت یافته .
8-    خداوند فرموده ما قرآن را فرستادیم و خود حافظ و نگهبان آنیم که اسباب حفظ دین همانا امام معصوم است .
9-    آخرین سیر تکاملی انسان امامت است .
10-    مقام امامت تنها به کسانی اعطا شده که شرایطی همچون عصمت و علم فراوان دارند .

11-    امام باید دارای شرایطی باشد و چون فقط خدا می تواند تشخیص دهد چه کسی داراست لذا منصب امامت منصبی است که از طرف خدا تعیین می شود .
12-    محبت به اهل بیت ایمان است و بغض به آن ها کفر است امرشان امر خداوند و نهیشان نهی خداست .
13-    اطاعتشان اطاعت خدا و نافرمانیشان نافرمانی خداست و دوستشان دوست خدا و دشمنشان دشمن خداست.
14-    مقام امامت و جانشینی پیامبر مقامی الاهی است و باید توسط خدا منصوب شود نه این که فقط جنبه حکومت ظاهری دنیوی باشد .
15-    امام شاهد و محیط بر همه انسان ها است از ظاهر و باطن همه آگاه و توان هر گونه تصرحی را در امور آنها دارد .
16-    امام لطف عام خداوند متعال است از این رو انکار لطف عام بسیار بد تر از انکار لطف خاص خداوند متعال است .
17-    امامت نزد شیعه موروثی نیست مگر اینکه شیعه امامیه برای اماوت لیاقت ذاتی قائل است .
18-    شیعه اگر چه به فضیلت رسیدن حاکمیت را ناشی از هواداری تمام یا اکثریت مردم بدانند اما رضایت پروردگار را لزوماً خدا محوری و حق محوری می داند .
19-    آنچه در ارتباط با شمایل ظاهری معصومان گفته شده باید لازمه دعوت عمومی آنان این است که جذابیتشان حفظ شود .
20-    امامان علم غیب دارند اما تکلیف آنان مانند سایر افراد بشر بر اساس علم مادی است و علم غیب برای آنان تکلیفی ایجاد نمی کند .
21-    هرکس ظلمی کرده حق زعامت بر مسلمین را ندارد .
22-    امام رضا ( علیه السلام )‌فرموده فرق بین رسول و امام این است رسول فرشته وحی را می بیند و صدایش را می شنود و وحی نازل می شود .
23-    شیعیان معتقدند مقام امامت در امتداد مقام نبوت است ولایت امام همان ولایت نبوی و الهی است که ناگسستنی است .
24-    متصدیان امر امامت دوازده نفر از نسل پیامبر اکرم است .
25-    شیعه می گوید امامت از سوی خدا و به وسیله پیامبر تعیین می شود و دارای فضائل و امتیاز پیامبر بجز نبوت هستند و کارآنان منحصر به حکومت دینی نیست .
26-    اهل نشست می گویند امامت یعنی ریاست و سرپرستی عمومی در امور دین و دنیا در مقام جانشینی پیامبر ( صلی الله علیه و آله وسلم )‌
27-    امامان در اجرای احکام و اقامه حدود و حفظ شریعت و تربیت مردم اند از گناه و خطا مبرا هستند و سرآمد همگانند .
28-    دلایل اثبات امامت ، دلایل نقلی اثبات امامت ، دلایل عق اثبات امامت است .
29-    در دلایل نقلی به بررسی آیات و روایات در اثبات خلافت بلافصل امیرالمومنین و اولاد معصومین پرداخته شده است .
30-    در دلایل عقلی : به بررسی های جامعه شناختی و فلسفی و کلامی درباره امامت پرداخته می شود .
31-    در قرآن آیات فراوانی در بیان اثبات امامت ائمه طاهرین می باشد البته دلالت با توجه به احادیث زیاد است.
32-    خداوند به ابراهیم فرمود من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم ابراهیم گفت از دودمان من امامانی قرار ده.
33-    و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما مردم را هدایت می کردند و انجام کار نیک و نماز و زکات را به آنان وحی می کردیم و تنها ما را عبادت کنند .
34-    و از آنان امامان قرار دادیم که به فرمان ما هدایت می کردند چون شکیبایی نمودند و به آیات ما یقین داشتند.
35-    یا ایها الرسول ما انزل الیک من ربک : ای رسول خدا آنچه بر تو نازل شده
36-    در سوره مائده آیه 13 الیوم اکملت لکم دینکم و اتمت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا
37-    اختلاف شیعه و سنی در موضوع امامت در سه مساله ظاهر می شود .
38-    آن که امام باید از طرف خدای متعال نصب  شود .
39-    آنکه باید دارای علم خدادادی و مصون از خطا باشد .
40-    آن که باید معصوم از گناه باشد
41-    معصوم بودن مساوی با امامت نیست زیرا باید اعتقاد شیعه فاطمه هم معصوم بودند هر چند مقام امامت را نداشتند .
42-    واژه امامت در قرآن کریم کاربردهای گوناگونی دارند به دو دسته بشری تقسیم می شود .
43-    کارهای غیر بشری امام عبارتند از لوح محفوظ راه آشکار و کتاب آسمانی حضرت موسی کاربردهای بشری امام در قرآن دو گونه است : حق و باطل
44-    مصادیق امام حق عبارتند از پیامبران الهی ، بندگان شایسته خدا و مستضعفان
45-    پیشوایان کفر و از آن جمله فرعون و دستیاران او مصادیق با امام باطل در قرآن کریم می باشند .
46-    امامت رهبری عمومی در امور دین و دنیا برای فردی از افراد به عنوان نیابت از پیامبر است .
47-    امامت عبارت است از جانشینی پیامبر در اجرای دین به گونه ای که از پیروی از او بر همه مسلمانان واجب است .
48-    رهبری امت اسلامی از پیامبر هم خلافت نامیده می شود و هم امامت چنان که کسی که عهده دار این مقام می شود هم خلیفه نام دارد .
49-    از آن جهت که مردم باید از او پیروی کنند و او پیشوای آنان است امام نامیده می شود .
50-    و از آن جهت که رهبری او به عنوان جانشینی از پیامبر است خلیفه نام دارد .
51-    بر این اساس امام در شریعت اسلامی خلیفه الرسول است
52-    در قرآن کریم امام را بر تراز نبوت دانسته زیرا درباره ابراهیم گفته او پس از آن که دارای مقام نبوت بود مورد آزمون ویژه ای قرار گرفت .
53-    از احادیثی که در شان نزول آیه اکمال الدین روایت شده نیز جایگاه بالای امامت بدست می آید منظور غدیر خم است .
54-    امام رضا فرموده : روز قیامت هر گروهی را با نام کتاب آسمانی و سنت پیامبر و امام زمان آن ها را فرا می خواند .
55-    امامان در قیامت پیروان خود را می شناسند هر چند در دنیا آنان را ندیده باشد .
56-    ارکان دین مهم است ولی ولایت از جایگاه برتری برخوردار است زیرا کلید و راهنمای آن ها می باشد
57-    از دیدگاه شیعه امامت از اصول عقاید اسلامی است ولی معتزله و اشاعره و دیگر مذاهب اسلامی آن را فروع دین می خوانند
58-    وجوب امامت مورد اجماع مسلمانان است زیرا دیدگاه مختلف در این باره نشاذ بوده و قابل اعتنا نیست .
59-    شیعه امامیه امامت را واجب علی الله می داند از نظر آنان امامت از مصادیق لطف الهی است و لطف بر خدا واجب است یعنی مقتضای حکمت خداوند است .
60-    یکی از دلایل وجوب امامت آیه اولی الامر است زیرا این آیه اطاعت را واجب کرده .
61-    وجوب اطاعت از اولی الامر بدون تحقق آن امکان پذیر نیست بر این اساس وجود امام واجب خواهد بود از دلایل وجود امامت حدیث من مات است زیرا مطابق این حدیث هر کس بدون شناخت امام زمان خود از دنیا برود به مرگ جاهلیت مرده است .
62-    طبق حدیث من مات معرفت امام زمان در هر زمانی یک تکلیف شرعی است لازمه آن این است که هیچ گاه زمان از امام خالی نباشد .
63-    اختلاف مربوز به مصداق امامت بوده نه اصل امامت
64-    نبود امام زمان بزرگی به جامعه وارد می شود و دفع چنین زیان هایی در شریعت واجب است بنابراین وجود امام واجب خواهد بود .
65-    در روایات از امامت به عنوان فلسفه یا غایت خلقت تعبیر شده به گونه ای که اگر لحظه ای زمین از امام خالی باشد بر اهلش خشم خواهد نمود
66-    امام در خلقت نقش علیث را دارد
67-    علیث امام در نظام طبیعت و در سطحی فراتر در نظام خلقت به دو گونه فاعلی و نمائی امکان پذیر است
68-    بنابر این بقای دنیا به بقای امام عصر است و به یمن و برکت امر موجودات روزی داده می شوند
69-    از نظر شیعه امامیه عدالت و پارسایی از شرایط لازم امامت است زیرا اگر امام عادل نباشد و یا تسلیم ظلم شود مخالف عصمت است .
70-    پیشوا باید از دو گونه معرفت برخوردار باشند یکی شناخت معارف و احکام اسلامی و دیگری معرفت با صالح و مفاسد امور
71-    شیعه امامیه علم و کفایت در امامت را در عالی ترین سطح لازم دانسته است .
72-    باید تحقق و تعیین امامت در فرد نیازمند عامل دیگری است که متکلمان آن را راه ثبوت امامت نامیده اند .
73-    شیعه امامیه معتقد است یگانه راه معتبر برای تعیین امام نص زیرا در امام شرایطی چون عضمت و افضلیت معتبر است .
74-    یکی دیگر از راه های معجزه است که تایید عمل اوست
75-    ویژگی های امام عصمت ، عدالت ، علم ، حجت ، ولایت
76-    در دیدگاه شیعه بعد از تکمیل تشریع دین توسط پیامبر تفسیر آن و پاسخ به مسایل جدید پیش آمد نیازمند ویژگی های خاص است
77-    ویژگی خاص شامل علم کامل و عصمت از گناه می شود با توجه به مجموعه صفات فوق تنها ائمه این ویژگی را دارند
78-    امامان از جانب خدا مکلف هستند آموزه های دینی را برای مردم تبیین کنند و مردم باید سوالات خود را نزد آنها ببرند.
79-    مسئولیت امام شامل –مرجعیت دینی 2- رهبری اجتماع 3- ولایت باطنی
80-    ولایت باطنی این مسئولیت به مفهوم باطنی ولایت مرتبط می شود و اموری نظیر شفاعت را شامل می شود.
81-    خداوند پس از خاتمیت رسول اکرم امر زعامت جامعه ترویج و تفسیر دین را بدون متولی رها نکرده
82-    پس از هر پیامبر تشریعی پیامبران تبلیغی را ارسال فرموده
83-    پس از رسول خاتم نیز مفسرانی را برای دین مبین اسلام تعیین کرده است
84-    بنابر این دلائل عنوان اثبات ، اثبات عقلی ضرورت وجود امام است.
85-    حضرت رسول فرمودند من دو چیز را به شما یادگار گذاشتم کتاب خدا و عترتم
86-    پیغمبر اهل بیت را قرین و هم تراز کتاب خدا قرار می دهد
87-    اگر اهل بیت گرد باطل می گشتند این طور قرین قرآن قرار نمی گرفتند.
88-    پیشوای دین آنچه می گوید و آنچه عمل می کند حجت اسلات این امر نیز ولایت است
89-    بعضی از پیامبران هم نبی هستند هم امام
90-    وظیفه امام رهبری آن عده است که امامت او را پذیرفته اند
91-    امام راه را نشان نمی دهد بلکه وسائل طی کردن راه رسیدن به هدف را نیز می نمایاند.
92-    از دلائل نیاز انسان به امام چون عقل به تنهائی برای کمال و پیشرفت قطعی نیست به حکم عقلی باید فردی باشد تا کلام آخر را بگوید
93-    این فرد باید دارای خصوصیاتی باشد که درصد خطا و احتمال را به صفر برساند
94-    پاسداری از دین و عدم تحریف دین نیز از دیگر وظائف امامان می باشد
95-    امامان تشکیل حکومت الهی که انسان را به اهدافی که برای آن آفریده شده است برساند
96-    بعد از رحلت امامان ممکن است دین دستخوش تحریف شود پاسدارانی معصوم و الهی لازم است که از آن پاسداری کنند.
97-    سه اصل ارائه طریق 2- حفظ میراثهای انبیاء 3- اقامه حکومت عدل
98-    امامان مانند نجوم آسمانند که هر زمان یکی از آنان از دنیا برود دیگری قائم مقام او می شود
99-    اگر سخن بگویند حق و راست می گویند و اگر سکوت کنند کسی بر آنان پیشی نمی گیرد.
100-    درهای حکم و حکمتهای خدا در اختیار امام است
101-    امام حیات علم و مرگ جهل است ؛ بردباریش از دانائیش آگاهی می دهد و ظاهرش از باطنش
102-    امام از حق و قرآن جدا نمی شود و قرآن و حق از امام جدا نمی شود
103-    امام ارکان اسلام و پناهگاه مردم می باشند حق به واسطه آنها به معیار خود قرار می گیرد.
104-    خدا آنان را برگزیده و بلند گردانیده و هر کس به آنان تمسک جوید نجات یابد
105-    امام رهبر سیاسی و فکری و خلیفه خدا و حاکم و ولی امر است یعنی همه این مقامات از شئون او است
106-    علما گفته اند امام یعنی ریاست بر کلیه امور دین و دنیای مردم است به واسطه پیغمبر
107-    نواحی شخصیت امام متعدد است و به اعتبار این نواحی امام لقب خاص دارد
108-    یکی از القاب امام خلیفه الله است وقتی از سوی خدا در نظر گرفته می شود
109-    وقتی ولی الله خوانده می شود بیشتر نظر به وسعت و گسترش اختیارات و توسعه منطقه نفوذی اش بر اموال و انفس و جهات دیگر است
110-    وقتی او را وصی می گویند جنبه اختصاص او به پیغمبر و انتخاب او برای امور مردم به پیغمبر و امام سابق و محرمیت او به اسرار و ماموریتهای خاص و امان الهی است
111-    امامت در عربی به معنای پیشوایی و رهبری است و در مفردات راغب امام به مطلق پیشوا تفسیر شده
112-    امام جماعت را بدان جهت امام گویند که مامونین به او اقتدا می کنند و از رفتار و گفتار و حرکاتش پیروی می نمایند
113-    امام گاهی برگروه محدودی امامت دارد و گاهی بر عموم ملت
114-    امامت گاهی نسبت به تمام اعمال عمومیت دارد گاهی به کارهای معین اختصاص دارد
115-    امامت گاهی در امور اجتماعی و سیاسی است و گاهی در امور معنوی و اخلاقی و سیر و سلوک روخانی
116-    اما امام کسی است که در تمام امور دنیوی و اخروی مادی و معنوی اجتماعی و روحانی امامت و پیشوائی داشته باشد
117-    امور سیاسی و اجتماعی مردم را بر طبق قوانین آسمانی اداره کند و برنامه ها و دشورات دین را اجرا کند 
118-    خودش نمونه کامل دین باشد و در متن صراط مستقیم شریعت سیر و سلوک کند
119-    بر طبق نظر سنی ها امامت ریاست سرپرستی عمومی در امور دین و دنیا به عنوان جانشینی از پیامبر اسلام است .
120-    طبق تعریف امام در سنی ها امامت یک مسئولیت ظاهری است در حد ریاست حکومت
121-    شیخ مفید می گوید امامان جانشینان پیامبر در اجرای احکام و اقامه حدود و حفظ شریعت و تربیت مردم اند معصوم هستند
122-    در شرح احقاق الحق امامت یک منصب الهی و خدادادی است که تمام شئون والا و فضائلی را در بردارد جز نبوت
123-    اعتقاد به امامت جزئی از اصول دین محسوب می شوند یکی از فرامین و وظائف عملی
124-    یکی از علمای اهل سنت گفته مبحث امامت نزد اشاعره از اصول دینی و اعتقادی نیست بلکه نزد آنان از فروع متعلق به افعال مکلفین است
125-    امام رضا فرموده امامت زمام دین و نظام مسلمین صلاح دنیا و عزت مومنان است
126-    امامت اساس اسلام بارور و شاخه بلند آن است
127-    با امام نماز و زکات و روزه و حج و جهاد کامل می شود و  اموال بیت المال و انفاق به نیازمندان فراوان می گردد
128-    امام حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام می شمرد و تحقق می بخشد و حدود الهی را بر پا می دارد و از دین خدا دفاع می کند.


تعداد بازدیدکنندگان:1713
تاریخ بارگذاری:1393/4/8
0


دانستنی ها

ریتم طبیعی بدن بلور نمک اوصاف مؤمن
نفسانیاتبنده حق راز مانایی
آنچه در عاشورا اتفاق افتادتحول ‌پذیریمرگ
نیروی عادتالقاب آقا صاحب الزمان سوره یس
شمع و آینهنوروز مبارکزندگی یک رنج نیست
استرسخواص عنابسنگ و مانع
وابستگی و تعلقاتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشت
امام حسین عدعانیایش
تخت سلیمانپرفروش ترین داروها دگزامتازون
تبریک میلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع)ساز دهنی یا Harmonicaپیاده روی