يهودشناسي

بسم الله الرحمن الرحیم
گردآورنده: آزاده صفایی
یهود شناسی :
1-    تورات : به معنی تعلیم و بشارت
2-    کتابهای عهد عتیق و یا قدیم (اصطلاحی که مسیحیان در خصوص کتب یهودیان به کار می برند)
3-    عهد عتیق: تنخ (تورات)-مسلمانان به تورات تفخ) می گفتند
4-    سِفر خُروج یا شِموت : دومین کتاب از تورات یهودیان و عهد عتیق مسیحیان محسوب می‌شود که داستان خروج یهودیان از مصر، با هدایت موسی را نقل می‌کند. این کتاب با شرح قوم اسرائیل در مصر آغاز می‌شود. تعداد آنان در آن سرزمین افزایش یافته‌است و فرعونی جدید و ستمگر در آنجا حاکم می‌شود که دستور به کشتن تمام نوزادان پسر قوم اسرائیل، می‌دهد. زوجی از لاویان نوزاد پسرشان را با قرار دادن در سبدی، در نی‌زارهای رود نیل رها می‌کنند تا از چشم فرعونیان پنهان بماند. یکی از دختران فرعون آن طفل را می‌یابد و نامش را موسی می‌گذارد و از او همچون پسرش مراقبت می‌کند تا او بزرگ می‌شود. موسی پس از کشتن مامور بیرحمی که بر اسرائیلیان شلاق می‌زد، از مصر می‌گریزد. سالها سپری شده و خداوند در میان شعله‌های آتشی به او می‌گوید که برای رهایی قوم اسرائیل به مصر بازگردد. موسی برمی‌گردد و خداوند برای نشان دادن قدرتش، بلایایی را بر مصریان نازل می‌کند. سرانجام فرعون پشیمان شده و می‌گذارد تا موسی قومش را از مصر به بیرون ببرد. آنان چهل سالِ دشوار، در بیابانها به سفر خود ادامه می‌دهند و یک عهد را به همراه قوانین دریافت می‌کنند ولی با پرستش یک گوساله زرین، موجب رنجیدن خداوند می‌شوند. موسی از خداوند برای قومش بخشش می‌طلبد که مستجاب می‌شود و آنان پرستش‌گاهی می‌سازند.


5-    نسخه کنونی عهد عتیق 39 کتاب است
6-    سفر پیدایش –خروج – لاویان- اعداد –تثینه-یوشع-داوران-روت- ساموئیل اول و دوم –پادشاهان اول و دوم –تواریخ اول و دوم –عزرا-نهمیا-استر-ایوب-مزامیر داوود-امثال سلیمان-غزل غزل ها (مربوط به حضرت سلیمان) – اشعیاع- ارمیا-مراثی- حزقیال- دانیال-هوشع- یونیل- عاموس- یونس- میکاه- ناحوم –زکریا- .
7-    کتاب اعداد: 38 سال سرگردانی بنی اسرائیل را توضیح داده است.
8-    یوشع : کتاب کتاب یوشع بن نون وصی حضرت موسی بوده است.
9-    کتوبیم: : کتاب حضرت ایوب است.
10-    اولین بار شروع حضور شیطان در کتاب یهود در آیین یهود در کتاب کتوبیم بود.
11-    مناظره ایوب است با 3 دوست خودش در رابطه با عدل الهی و مشیت و تقدیر است.
12-    3 دوست به اتفاق بر این باور هستند که ایوب حتما نافرمانی کرده که این بلاها بر سرش آمده است، اما ایوب معتقد بود که امتحان الهی است.
ده فرمان فهرستی از دستورات مذهبی است که طبق کتاب‌های سفر خروج و سفر تثنیه از جانب خدا، بر موسی در محلی به نام کوه سینا وحی شد. به باور یهودیان و مسیحیان، این احکام بر دو لوح سنگی حک شدند و موسی آن‌ها را برای قوم بنی اسرائیل خواند.
این فرمان‌ها محور شریعت یهود بوده و تمام احکام شریعت نیز در همین فرمان‌ها ریشه دارد. قوم اسرائیل با پذیرفتن این فرمان‌ها با خدا هم‌پیمان می‌شود. ده فرمان در باب ۲۰ سفر خروج و در باب پنجم سفر تثنیه، به طور منظم و با تفاوت‌هایی بسیار اندک، و در جای جای تورات، به گونه‌ای پراکنده ذکر شده است. در قرآن نیز به الواح یا همان دو لوح ده فرمان اشاره شده است و ویرایش هایی از آن در سوره بقره و انعام آمده است.
10فرمان:
13-    من خداوند خالق تو هستم که تو را از اسارت و بندگی مصر آزاد ساختم.
14-    تو را معبود دیگری جز من نباشد. هیچ تصویری از آنچه در آسمان و یا بر روی زمین و یا در آب است، نساز و آنها را پرستش ننما.
15-    نام خدای خالقت را بیهوده بر زبان نیاور (از آن سوءاستفاده نکن)
16-    روز شنبه را به یاد داشته باش تا آن را مقدس بداری.
) شبات (در عبری به معنی شنبه) در دین یهودیت به روز تعطیل هفتگی (شنبه) می‌گویند. که به صورت سمبلیک به معنای هفتمین روز آفرینش است. سنت استراحت شبات ریشه در تورات دارد. تورات می‌گوید خداوند جهان را در شش روز آفرید و در روز هفتم دست نگه داشت. بسیاری یهودیان در این روز برای نیایش به کنست یا معبدهای خود می‌روند. یهودیان مومن در شبات دستورهای بسیاری را رعایت می‌کنند. از جمله این که در شبات نباید کاری انجام شود. بسیاری کارها هستند که شاید حتی کار تلقی نشوند. برای نمونه یک یهودی نمی‌تواند در شبات آتش بیفروزد، اتومبیل براند چرا که در موتور ماشین آتش روشن می‌شود، لامپ روشن یا خاموش کند، آشپزی کند، بنویسد، چیزی را در خیابان حمل کند، کاری که نیاز به جابه جایی شدید بدنی است انجام دهد، دوچرخه سواری کند، از دستگاه های الکتریکی مانند کامپیوتر، تلویوزیون و آسانسور استفاده کند، و خرید و فروش کند؛ یهودیان ارتدوکس در این مورد بسیار با توجه هستند. در این روز ویژه همه پیاده به معبد خود می‌روند. نماز اضافی می‌خوانند. کسی خیلی دور از خانه نمی‌رود. به دیدار دوستان می‌روند. برای شام و ناهار مهمان دعوت می‌کنند و در کنار هم فقه یهودیت را می خوانند. یهودیان لیبرال همه ی این کارها را نمی‌کنند. به معبد می‌روند با دوستان دیدار می‌کنند و غذاهای ویژه ای می‌خورند. اما اتومبیل می‌رانند، به خرید می‌روند و از برق استفاده می‌کنند.(
17-    پدر و مادرت را احترام بگذار.
18-    قتل نکن.
19-    زنا نکن.
20-    دزدی نکن.
21-    شهادت دروغ نده.
22-    چشم طمع به مال و ناموس دیگران نداشته باش.
23-    در کتاب سموئیل فصل 11 جمله 2 تا 7 آمده :
24-    داوود از بستر برخاست و به پشت بام رفت –زنی حمام میکرد که داوود آنرا دید-چنان اورا پسندید. بت سباءبود . او پرس و جو کرد او زن اوریاح بود. او بت سباء را آورد و با او همبستر شد و حامله شد. داوود همسر بت سباء را به جنگ فرستاد که در جنگ کشته شد. حضرت سلیمان فرزند داوود و بت سباء است.
25-    داوود از نسل یهودا بوده است (برادر حضرت یوسف).
26-    اما در روایات اسلامی حضرت سلیمان از نسل لاوی بوده است.
27-    یهودا پسر چهارم حضرت یعقوب بوده است.
28-    یهودا طبق کتاب یهود عروس زیبایی داشته است با او همبستر میشود و دو بچه بنامهای فارز و زراع می آورد. حضرت داوود از نسل فارز است.
29-    عروس زیبای یهودا تامارا نام داشته که یهودا در مورد او گفته "تامار از من پاکتر است"
30-    سلیمان در جوانی غزل غزل ها –میانی امثال سلیمان- پیری جامع سلیمان را    داشته است.
31-    در کتاب جامع سلیمان آمده که درروز مقدس در کنار اورشلیم کتاب جامع سلیمان را می خوانند.
32-    در زمان حضرت سلیمان اسرائیل و یهودیه بوده که بعد از سلینان این دو کشور از هم جدا میشوند.
33-    غزل غزل چاپ اول این کتاب در لندن بوده سال 1800 میلادی .جلد 1 باب 5 آیه 1- تا 10 :حلو محمدیه : او دوست من و محبوب من است ولی نام رسول الله در انجیل های 1800 به بعد از و لفظ ایلیا و ایلی خذف شده اند.
34-    ترمیا: دومین پیامبر بزرگ تاریخ بشر بوده (بعد از موسی) در کتاب ارمیا و کتاب اول و دوم پادشاهان در مورد احکام شریعت یهود و پادشاه بخت النصر و پادشاه اورشلیم در سال 582 قبل از میلاد آمده:
35-    ارمیا را آزاد کرد و گرامی داشت-ارمیا در آیه 259 بقره در مورد معاد ک داستان عزیر که شهر به شهر میگذشت و به یک شهر ویران رسید او را میراند و دباره زنده کرد.ارمیا همان عزیر است.
36-    یهود معتقد است که در آخر الزمان نبردی در میگیرد که که در آن نبرد فقط کسانیکه به معبد سلیمان پناه می برند زنده خواهند ماند و رستگار میشوند.
37-    در همان معبد که همان مسجد الاقصی است حضرت رسول به معراج رفت .
38-    گمان یهود در در تورات در باره خداوند:
39-    خدا همانند انسان مو دارد 2 پا دارد راه می رود خانه دارد بدون نشانه نمیتواند خانه اش را پیدا کند پیمان شکن است پشیمان میشود جایی تفرقه می اندازد.

در مضامین تورات:
40-    ارواح یهود از ارواح دیگر مکاتب افضل تر است زیرا ارواح یهود جزئی از روح خدا هستند همچون فرزندی که جزئی از پدرش باشد ، اما ارواح دیگر مکاتب تمایل به شیطان دارند و مثل ارواح حیوانات هستند .
41-    نطفه غیر یهود مثل نطفه بقیه حیوانات است.
42-    بهشت جایگاه یهود و جهنم جایگاه مسامانان و مسیحیان است.
43-    یهود لازم است املاک دیگران را بخرند تا آنها مالک باشند.
44-    دزدی از یهود حرام است و از مال غیر یهود آزاد است چون امال غیر مانند رملهای دریاست و هر کس زودتر به آن دست پیدا کند از آن او باشد.
45-    تصاحب زنان غیر یهود آزاد است
46-    قسم دروغ خوردن در معاملات با غیر یهود آزاد است
مورمون ها :
47-    پیروان فرقه قدیسان آخرالزمان هستند .سال 1830 میلادی شکل گرفتند .
48-    ژوزف اسمیت بنیانگذار این فرقه است.
49-    او در 18 سالگی می گوید که به من وحی شده که است که بروم . 1 لو حزرین به همراه یک عینک پیدا می کند که این این کتاب مورمون ها بوده است ، او می گوید دیدم و گرفتم کتاب را و خواندم و به فرشته ها تحویل دادم .
50-    او می گوید که این سرنوشت بنی اسرائیل بوده است (لوحی که خوانده است)
51-    مورمون پسر مورنای پیامبر بنی اسرائیل بوده است که این لوح به ژوزف اسمیت می رسد.
52-    ژوزف اسمیت یک فرد بیسواد بوده و تا 48 تا همسر داشته است او حرفهایی بزرگ زده است.
53-    10 قبیله جدید به اورشلیم جدید(آمریکا) می آیند، آنها از اقیانوس اطلس رود میشوند و در آمریکای جنوبی اورشلیم جدید را می سازند..
54-    کتب : اصول و پیمانها –مروارید گرانبها- کتاب مورمون
55-    مروارید گرانبها:  شامل 2 قسمت :قسمت گمشده داستان حضرت موسی  و دیگری درباره ابراهیم به خط مصری در پاپیروس نوشته شده است.
56-    600 سال قبل از میلاد مسیح بعد از سقوط بابل مورمون این کتاب را می نویسد و آنها را از اقیانوس اطلس عبور می دهد.
57-    پیامبری بنام لحی که 2 پسر داشت بنام نافی و لامان که مورمونها از نسل نافی هستند و از نسل لامان افراطی های یهود هستند و معتقد هستند که سرخپوستها نیز از نسل لامان هستند.
58-    اعتقادات مورمون ها :
مسیح یک ذات الهی است و جنبه انسانی نداشته است .
خداوند زمانی بشر بوده بعدا به خدایی می رسد.
پدربا مریم مجدلیه ازدواج کرده و از نسل آنها بشر بوجود آمده است
آخرالزمان همه بخشیده خواهند شد
59-    پس از مرگ اسمیت ، کلیه نظریات او لغو گردید .
60-    اسمیت معتقد بود که در ماه موجود زنده وجود دارد ، نفر پس از او معتقد بود که در خورشید موجود زنده هست.
61-    گمان یهود در خصوص 2 فرشته : جبرئیل فرشته ای سخت گیر و خشونت طلب است و میکائیل فرشته رحمت و محبت است بنابراین میکائیل را دوست خود می دانند و جبرئیل را دشمن .
62-    آیاتی از قرآن که در آنها به تحریف در تورات اشاره شده است:
63-    78 بقره: وای بر کسانیکه از پیش خود چیزی نوشته و آنرا به خدا ی متعال نسبت دهند تا تا به بهای اندک و متاع ناچیز دنیا نسبت دهند وای بر آن نوشته و چیزهایی که نسبت می دهند.
64-    سرزمین موعود :  که کنعان و یا سرزمین مقدس نیز خوانده شده‌است، ناحیه‌ای تاریخی در شرق دریای مدیترانه است. این سرزمین بنا به اعتقاد یهودیان و چنانکه از کتب مقدس آنان برمی‌آید، نقشی سرنوشت ساز در زندگی و اعتقاد قوم اسرائیل داشته‌است. ابراهیم به قصد رسیدن این سرزمین که خداوند آنرا موعود خویش قرار داده، زادگاه خود را ترک می‌کند، سرزمین اسرائیل بهشتی است برای آنانکه از بردگی مصریان نجات یافته و به قصد ان عزیمت نموده‌اند و امیدی برای تبعیدیان در بابل. از واژه سرزمین مقدس یا سرزمین موعود به غیر از عهد عتیق و عهد جدید، در قرآن نیز به کرات استفاده شده‌است. مسیحیان این سرزمین را مقدس می‌خوانند،و گفته می‌شود منظور آنان یادآوری روزگاری است که عیسی در آنجا می‌زیسته‌است.
65-    در تورات حدود سرزمین موعود که در آن زمان به بنی اسرائیل بخشیده شده چنین ذکر شده‌است:
66-    «و خداوند موسی را خطاب کرده، گفت: (۲) «بنی‌اسرائیل را امر فرموده، به ایشان بگو: چون شما به زمین کنعان داخل شوید، این است زمینی که به شما به ملکیت خواهد رسید، یعنی زمین کنعان با حدودش. (۳) آنگاه حد جنوبی شما از بیابان سین بر جانب ادوم خواهد بود، و سرحد جنوبی شما از آخر بحرالملح به طرف مشرق خواهد بود. (۴) و حد شما از جانب جنوب گردنه عَقْرَبیّم دور خواهد زد و به سوی سین خواهد گذشت، و انتهای آن به طرف جنوب قادش‌برنیع خواهد بود، و نزد حَصَراَدّار بیرون رفته، تا عَصمون خواهد گذشت. (۵) و این حد از عصمون تا وادی مصر دور زده، انتهایش نزد دریا خواهد بود.»
67-    این مرزها چیزی در حدود اسراییل فعلی بعلاوه لبنان، کرانه باختری، نوار غزه، قسمت اعظم سوریه و اردن و مصر تا رود نیل است.
68-    ستاره داوود در یهودیت69-    اولین بار که این نشان در کابالای یهود ثبت شده در قرن ۱۲ میلادی توسط یهودا حدسی بوده است.
 
70-    ستاره داوود آبی، نماد کنونی اسراییل
71-    برخی از یهودیان اعتقاد دارند که ستاره داوود نشانه آمیزش نهایت و بی نهایت، جهان دیدنی و جهان نادیدنی است بر طبق نظر برخی علمای تورات ستاره شش گوشه دارد که نشان از شش روز هفته دارد. مرکز ستاره را نماد روز هفتم می‌دانند که روز استراحت است. این معنا به نوعی همان جامعیت و تقدس عدد هفت است.
72-    سوره اسراء يا بني اسرائيل: در باب 2 فتنه يهود :
نمونه ای از آیات مهم در رابطه با سرنوشت بنی اسراییل، آیات 4 تا 8 سوره ی اسراء (بنی اسراییل) می باشد:
73-    همان گونه که ملاحظه می فرمایید، خداوند متعال در قرآن مجید، دو فساد بزرگ را برای بنی اسراییل پیشگویی کرده است که بنابر گفته ی قرآن، این پیشگویی در تورات نیز آمده است.

74-     در این پیشگویی، خداوند متعال به بنی اسراییل اعلام می دارد که آن ها دو مرتبه فساد بزرگی در جهان برپا می کنند.

75-     در دفعه ی اول، بندگان پرصلابت خدا، بنی اسراییل را به شدت تنبیه می نمایند و حتی به جستجوی خانه به خانه نیز می پردازند؛ سپس بنی اسرایی  صاحب  اموال و قدرت و جمعیت بسیاری می گردد و بر بندگان پرصلابت خدا (که قبلاً به آن اشاره کردیم)، چیرگی می یابد.

76-     اما هنگامی که زمان وعده ی دوم خداوند متعال  فرا  می رسد،  همان  بندگان  برگزیده ی  خدا  که  در  مرتبه ی  اول، بنی اسراییل را شکست داده بودند، در مرتبه ی دوم نیز بنی اسراییل را شکست می دهند که این شکست به مراتب سنگین تر  از  شکست  اول  بوده  و  پرونده ی  بنی اسراییل را  برای  همیشه می بندد. شکست دوم، خود شامل چند مرحله است که در مرحله ی اول، صورت های بنی اسراییل سیاه شده (به دلیل ترس و یا رسوایی)، سپس بندگان با صلابت خدا وارد مسجدالاقصی می شوند و در نهایت، هر چیز را که زیر سلطه ی  خود  می گیرند، در هم می کوبند.

77-    اما سوالی که مطرح می شود این است که آیا  این  دو مرتبه ای  که  خداوند از آن ها نام می برد، تاکنون رخ داده اند؟

78-     در این رابطه، نظرات مختلفی در بین عالمان دین وجود دارد که عبارتند از:

79-     1)      عده ای ابراز می دارند  که  هر  دو  وعده ی  خداوند  در  مورد بنی اسراییل، سال ها قبل به حقیقت پیوسته است. این عالمان ارجمند ابراز می دارند که افرادی همچون « بخت النصر بابلی » و « تیتوس رومی »، حملات سختی علیه بنی اسراییل انجام داده و در دو مرتبه آن ها را به سختی شکست دادند.

80-     2)      عده ای دیگر از علما اعتقاد دارند که هنوز دو کیفر بنی اسراییل اتفاق نیفتاده است و احتمالاً در آینده رخ خواهد داد.

81-     3)      تعداد دیگری از علما معتقدند که ما در مرتبه ی اول فساد بنی اسراییل هستیم و وقایع امروز فلسطین اشغالی نیز مربوط به مرتبه ی  اول  فساد بنی اسراییل است.

82-     4)      گروه دیگری از علما اعتقاد دارند که اولین مرتبه ی تنبیه بنی اسراییل در تاریخ  به  دست  مسلمانان  به  وقوع  پیوسته  است،  اما  هنوز  تنبیه  دوم بنی اسراییل رخ نداده است.


تعداد بازدیدکنندگان:1916
تاریخ بارگذاری:1393/3/26
2


دانستنی ها

ریتم طبیعی بدن بلور نمک اوصاف مؤمن
نفسانیاتبنده حق راز مانایی
آنچه در عاشورا اتفاق افتادتحول ‌پذیریمرگ
نیروی عادتالقاب آقا صاحب الزمان سوره یس
شمع و آینهنوروز مبارکزندگی یک رنج نیست
استرسخواص عنابسنگ و مانع
وابستگی و تعلقاتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشت
امام حسین عدعانیایش
تخت سلیمانپرفروش ترین داروها دگزامتازون
تبریک میلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع)ساز دهنی یا Harmonicaپیاده روی