اذکار

بسم الله الرحمن الرحیم

گردآورنده: زهرا منجلی
وقتهایی که برای استجابت دعا تاکید بیشتری شده است:
البته باید بعد از خواندن نماز و ذکر، با وضو و با آرامش دعا کنیم تا به استجابت بیشتری دست نیز یابیم.

روز جمعه و شب جمعه – شب های قدر – شب و روز عرفه – مبعث – نیمه شعبان – هفتمین ساعت شب ( بعد از اذان مغرب) – هنگام ثلث آخر شب (4ساعت آخر قبل از طلوع)- وقت زوال ظهر – بین الطلوعین – وقت وزیدن باد و آمدن باران 

1. برای دور کردن هرگونه اثرات منفی و بدی از خانه مقداری آب را برداشته و به آن 41 بسم الله ، چهار قل ، آیت الکرسی ، سوره قدر ، کوثر و ان یکاد خوانده و بدمید. این آب را می توانید با آب خوردن مخلوط کرده و یا در آبپاش ریخته و به همه زوایای خانه بپاشید. (دقت شود که این آب به هیچوجه نباید در فاضلاب ریخته شود.) این دستور العمل بسیار مجرب (تجربه شده) است.

اذکار مخصوص روزهای هفته
اسماء الحسنی عدد کوکب

2. الله 66          شنبه          

3. باقی 113         پنج شنبه (یکشنبه)

4. جامع 114 سه شنبه (دوشنبه)

5. دیان 65         یکشنبه (سه شنبه)

6. هادی 20        جمعه (چهارشنبه)

7. ولی 46        چهارشنبه (پنج شنبه)

8. زکی 37        دوشنبه (جمعه)

9. ذکر غالب فصل بهار یا حی می باشد. امام رضا (ع) می فرمایند هرکس ذکر حی القیوم را ورد خود سازد و آن را زیاد تکرار کند عمرش دراز می شود و او را در دلها تصرف کامل پدید می آید. اوقات دعوت این دو اسم از سحر تا طلوع آفتاب است و 19 بار گفتن ذکر یا حی تاکید شده است. حرف ح در حی موجب انس و واصلت و حرف ی باعث شکیبایی و فتح و نصرت است که ترکیب آنها در کلمه حی دافع شیطان است.

10. ذکر غالب فصل تابستان القدیر است. 314 بار یا قدیر یا قادر جهت غلبه بر خصم موثر بوده و هرکس دو اسم القادر المقتدر را بنویسد و با خود نگه دارد و بر آن مداومت نماید قوت او زیاد شده و از کارهای سخت مانده نشود. پیامبری حضرت ادریس از این نام بوده است.


11. پاییز غلبه اسم المرید است که تعداد آن 254 عدد می باشد.

12. زمستان ظهور سلطنت اسم العلیم است چون مزاج عالم جبروت است و هوا سرد و مرطوب می باشد و برای ظهور علوم نهانی است و بعد ازهر نماز 10 مرتبه تکرار این نام توصیه شده است . جهت دیدن رویا و دانستن جواب مسائل در خواب به مدت سه شب نمازی دو رکعتی خوانده و 150 بار یا علیم را می گوییم.  

13. حفیظ 998 بار برای محافظت اشیاء در سفر و بیم ربائیدن آنها ذکر یا حفیظ را هر هفته به شکل برنامه ای مثلا روزهای زوج یا فرد یا هر روزبعد از نماز صبح برای محافظت و آرامش بخوانیم .

14. وکیل : پیش برنده چیزی که بدو تفویض شده است. این نام نامیست که تخت حضرت سلیمان به برکت آن در آسمان (سوره سبا)پرواز میکرد و کشتی حضرت نوح به برکت این نام نجات یافت. به برکت این نام آتش بر حضرت ابراهیم  گلستان شد. شرط جواب به این ذکر اعتماد کامل و کلی بر خداوند متعال و کفایت مهمات و مخلوقات را از حضرت وکیل دانستن است. در مشکلات 66 بار خوانده شود .برای مقابله با گروهی ناسپاس ، اضطرار در رزق یا وسوسه نیز به عدد 66 بار خوانده شود. به همراه داشتن آن نیز سفارش شده است. همچنین ذکر کفی بالله وکیلا به شکل ورد توصیه شده است.

15. رحمن : به معنی بخشاینده جمیع مخلوقات است 100 بار گفتن این ذکر دل را از ظلمت و غفلت پاک می کند. امام رضا میفرمایندهرکه بعد از نماز 298 بار یا رحمن را بگوید همه مخلوقات او را دوست خواهند داشت و دشمنان با او مهربان خواهند شد. بعد از نماز عصر روز جمعه یا الله یا رحمن بگوییم تا غروب و بعد به سجده رفته و حاجتها را بخواهیم .

16. ولی :  حمایت کننده و دوست کسی که عادات و خصائل اهل خانه اش مورد رضا و خشنودی او نباشد هنگام روبه رو شدن با آنها این ذکر را بگوید انشاءالله نیک خصلت خواهند شد. بعد از هر فریضه 36 مرتبه خواندن یا ولی همه را با ما مهربان خواهد کرد اگر به آب بخواند و چهار گوشه خانه بریزند خانه را از نکبات آخر الزمان و برخی افات و بلیات دور می کند.1432 بار خواندن ذکر یا ولی یا حمید بمدت 60 روز در باطن صفتی پدید می آورد که بدان صفت در بین خلائق معز و مشهور گردد. ( عدد اصلی آن 46 است) 

17. یا کریم :    به معنی گرامی کننده است و هر که هنگام خواب به این ذکر شریف مداومت کند تا به خواب رود تا صبح ملائک در حق او دعا کنند امام رضا می فرمایند هر که این ذکر را بسیار به دل بگوید خداوند دنیا و آخرت او را کفایت می کند. هرکس در تهیه نفقه عیال خود فرو مانده و به فقر و فاقه باشد بر اسم کریم مداومت فرماید رزق او زیاد شود و روزی او از جایی که گمان نمی کند می رسد از ائمه روایت شده هرگاه برای هر یک از شیعیان ما حاجت و مقصدی عمده بود و در کار خود مانده باشد و به هیچ وجه چاره آن را نداند و معلوم نباشد که آخر آن چه باشد بعد از نماز عشاء 1000 بار یا کریم را بگوید و بعد از آن 1000 بار صلوات بفرستد و سپس حاجت خود را بگوید حاجت را قصد کرده و در بستر بخوابد در خواب او را به مقصود راهنمایی می کنند و او را به چاره آن خبر بدهند و این عمل از مجربات است عدد آن 270 می باشد.

18. قدوس : به معنای پاک از همه عیبها و نقص ها این ذکر از وسوسه شیطان پاک می کند و از بیماری های ظاهری و باطنی صحت می دهد تعداد آن 170 است و ختم 12 روزه دارد که از روز دوشنبه آغاز می گردد.

19. رحیم : هنگامی که مضطرب الاحوال هستید و در کار مهم خود فرو ماندید از این ذکر استفاده کنید تعداد آن 258 و ختمش از روز جمعه به مدت 9 روز است.

20. مؤمن : ایمن کننده و برقرار کننده وعده های خویش برای بندگان اگر از فکر و وسوسه ظاهر و باطنی قصد دارید محفوظ باشید و توهم بر شما غالب نشود و از مکر مکاران و غمّ غمازان (سخن چینان) و طعن بدخواهان ایمن شوید این نام را بخوانید 136 عدد آن است و ختم آن از روزسه شنبه به مدت 12 روز است.

1- یا مؤمن 136 بار ایمن کننده مطیعان از عذاب

2- یا مؤمن 166 بار در امان ماندن از شر جن و انس

3- یامؤمن 120 بار در امان ماندن از همه نوع وسواس

21. برخی دو اسم حی القیوم را اسم اعظم می دانند زنده و پاینده است به ذات مقدس خود نه به سبب دیگری و این ذکری است که ملائکه از برکت آن احتیاجی به خور و خواب ندارند اگر «یا حی» 3 روز یا 7 روز بر سر بیمار خوانده شود، شفا یابد و در مزرعه باغ یا گلدان محصول را از آفات دور می کند. 1001 مرتبه این ذکر معمول است هرگاه رسول خدا در شدت اضطراب بود وقتی می فرمود یا حی یا قیوم آثار انبساط از سیمای مبارکش ظاهر می شد آن حضرت به حضرت علی می فرمود برتو باد روزی 41 بار بگویی: یا حی یا قیوم یا لا اله الا انت اسئلک ان تحیی قلبی بنور معرفتک یا الله. 

22. هو البِرّ الرّحیم 533بار جهت رحمت و معیشت

23. فتاح مشکل گشا 70 بار بعد از نماز صبح دست به سینه دل به نور ایمان منور گردد.

24. ذکر یا نافع 41 بار برای شروع هرکاری بر حسب مشیت آن کار انجام خواهد شد انشاءالله

25. صبح ها 14 مرتبه یاکفیل بگوییم

26. یا الله یا هو احتمال می رود این نام اسم اعظم باشد بسیار کارامد است و 99 بار ذکر می گردد.

27. خداوند 4هزار نام دارد که هزار از آن را جز حضرت اسرافیل کس نداند و هزار از آن را ملائک هفت آسمان دانند و هزار از آنها در دنیاست. 300 در تورات ، 300 در انجیل ، 300 در زبور و 100 در قران و 99 نام ازآن 100 را مردم می دانند و یکی اسم اعظم است. هرکه بگوید بسم الله الرحمن الرحیم گویند خداوند را به این 4000 نام خوانده ا ست.

28. امام رضا (ع): هرگاه از جادو گرفتار شدی دست در مقابل رویت بگیر وبگو بسم الله العظیم رب العرش العظیم اِلّا ذَهَبَت وانقَرَضَت وسپس دستها را بروی صورت خود بکش.

29. همچنین  از ایشان آمده برای دفع چشم زخم و نظر بد هرگاه تورا چشم زدند دستان خود را روبروی صورت گرفته و سوره حمد و توحید و قل اعوذتین را بخوان و دستانت را به صورت بکش.

30. برای نجات کسیکه در ورطه ای افتاده باشد129بار:بسم الله الرحمن الرحیم لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم یا لطیف ادرکنی بحق لطفک الخفی

31. الله نور السماوات و الارض علی بکل شیء علیم 7 مرتبه خواندن این ذکر صبح روز یکشنبه قدرت دهنده است.

32. از رسول الله نقل است که فرمودند اگربه کسی همی یا کربی یا بلایی یا حزنی رسیده باشد این ذکر را 40 بار بخواند مسلما اجابت گردیده و حل می شود: الله الله ربی لا اُشرک به شیئاً توکَّلتُ علی الحی الذی لا یموت 

33. 100 مرتبه علی صراط المستقیم برای رفع گرفتاری بعد از نماز صبح خوانده شود.

34. از امام رضا روایت است هرکه به مدت 3 روز هر روز 1000 مرتبه قبل از خواب با وضو بگوید یا علام علِّمَنی در خواب جواب آنچه را که بخواهد ببیند.

35. آیات 54 تا 56 سوره اعراف برای خواب کمترخواستن از خداوند توصیه شده است و نیز آیه 139 را به آب خوانده و صورت خود را با آن آب بشوید برای آنکه خواب بر فرد چیره نشود.

36. 140 بار یا سلام به جهت رفع بختک و کابوس سفارش شده است.

37. هرکه در خواب بگوید بسم الله و الحمد لله با هر نفس ثواب برایش منظور می شود.

38. یا کاشِفَ الکَرب عَن وَجهِ الحُسَین إکشِف کَربی بِحَقِّ أخیکَ الحُسَین علیه السَّلام روزچهارشنبه 133 مرتبه بعد از نماز عشاء توسل به حضرت ابوالفضل العباس جهت حوائج خوانده شود.

39. در میان نماز مغرب و عشا 2 رکعت نماز حاجت خوانده و همان شب شروع به  این ختم که منسوب به حضرت اباالفضل می باشد را می نماییم و تا 41 شب می خوانیم بدون تغییر وقت ولکن شب آخر را به گرو نگه می داریم تا وقتیکه حاجت برآورده شود و آنگاه آن یک شب را نیز به جا می آوریم (کتاب گوهر شب چراغ) .     یا من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء یا رب یا رب یا رب یا عباس ابن علی ابن ابیطالب علیه السلام الامان الامان الامان ادرکنی ادرکنی ادرکنی هر یک از این کلمات را تا نفس قطع شود می گوییم.

40. نماز توسل به حضرت قمر بنی هاشم : دورکعت بعد از حمد 100 مرتبه یا حی یا قیوم و بعد از نماز السلام علیک یا عباس بن امیر المؤمنین و سپس حاجات ذکر می شود.

41. جهت خواستن حوائج 15 صلوات نذر بانو ام البنین مادر حضرت اباالفضل نموده و از ایشان کمک بخواهیم. 

42. یا اله البَشَر/ یا عظیمَ الخطر /یامعروفَ الاَثر /یا سریع الظَّفر/ یا عزیزَ المَنِّ /یا واسِعَ المَغفِرَةِ /و یا مالِکِ یَومِ الدّین /إیّاکَ نَعبُدُ و إیّاکَ نَستَعین/ برحمتک یا ارحم الراحمین این ذکر، دعای بسیار مهم و عظیم الشأنی است که 7 اسم اعظم دارد و برای خواستن حاجات بسیارمفید است

43. ختم حضرت علی جهت حاجات : 10 شب بعد از نماز عشاء هر شب دو رکعت نماز حاجت 132 بار صلوات 1140 بار یا علی آنگاه 14 صلوات در پایان 110 مرتبه ذکر یا ابا الحسن یا علی بن ابیطالب ادرکنی را خوانده و با شفاعت حضرت مولا از خداوند حاجت خود را ذکر می کنیم.

44. برای استجابت دعا 66 بار یا مجیب را بخوانید. برای برآورده شدن حاجات نیمه شب جمعه دورکعت نماز خوانده و بعد از آن هزار 1000 مرتبه یا مجیب را میگوییم.

45. کسانی که آرزوی شرعی دارند در شب جمعه بعد از نماز 7 بار این دعارا بخوانند و بعد 70 بار صلوات بفرستند : الهی بحرمة طه و مَن تلّاها و بحرمة یاسین و مَن قرّاها و بحرمة الکعبة و مَن بنّاها و بحرمة عصر و من صلّی ها بَلِغَ نفسی الّا مَنّاها

46. برای برآوردن حاجات اگر امید فرجی از هیچ جایی نباشد نیمه شب 2 رکعت نماز حاجت خوانده و بعد از فراغت از نماز 70 بار بگوید یا ابصر النّاظرین یا اسرَعَ الحاسِبین یا اسمَعَ السّامِعین یا اکرَمَ الاَکرَمین یا ارحَمَ الرّاحِمین یا احکَمَ الحاکِمین و بعد از آن دست به دعا برداشته و حاجات را ذکرکند.

47. اگر به تعداد نام هر معصوم بر اساس حروف ابجد صلوات نذر کنیم هر حاجتی که داشته باشیم انشاء الله برآورده می شود. 

48. رسول الله (ص) : 92 صلوات 

49. حضرت علی (ع) : 110 

50. حضرت فاطمه زهرا (س) : 135

51. امام حسن (ع) : 118 

52. امام حسین (ع) : 128

53. امام سجاد (ع) : 110 

54. امام باقر (ع) : 92

55. امام صادق (ع) : 353

56. امام کاظم (ع) : 116

57. امام رضا (ع) : 110

58. امام جواد (ع) : 92

59. امام هادی (ع) : 110

60. امام حسن عسکری (ع) : 118

61. امام زمان (عج) : 59

62. سوره انشراح : خواندن سوره انشراح 3 بار در یک هفته هر شب در آسانی کارها مؤثر است و برای کسانیکه قبض دارند(گرفتگی و دلتنگی سینه ) مفید بوده و مشکلات را آسان می کند.(آیت الله کشمیری) این سوره شرح صدر می دهد (برای افرادی که عصبی هستند مناسب است) جهت رفع بار گران و آسان کردن دشواری ها 17 روز هر روز 17 مرتبه و یا هر روز 41 بار خوانده شود."4 آیه آخر آن مهم هستند." 

63. سوره انعام :  حضرت پیامبر درباره این سوره می فرمایند این سوره به یکباره بر من نازل شد و 70 هزار فرشته با آن تسبیح و تحمید گویان فرود آمدند و هر که این سوره را بخواند ثواب اعمال  یک شبانه روز  70 هزار فرشته برایش نوشته می شود. هرکه این سوره را بخواند و سخن نگوید خداوند همه گناهان گذشته او را بیامرزد و از جمیع آفات ایمن است و به فرموده امام جعفر صادق 41مرتبه خواندن این سوره بلا را دفع میکند. آیه «ما سکن فی الیل و النهار و هو السمیع العلیم» در این سوره برای فروبردن خشم سفارش شده است. 

64. سوره اعراف : هر که سوره اعراف را بخواند میان او و ابلیس حائلی به وجود می آید و حضرت آدم شفیع او میگردد.(رسول الله)امام صادق می فرمایند هر که سوره اعراف را در هر ماه بخواند حق تعالی او را در قیامت محاسبه نکند و به همراه داشتن آن موجب ایمنی از گزند درنده ، دشمن و فاسدان می گردد.آیه 54 این سوره برای محافظت از شر شیطان خوانده و همراه باشد. حضرت علی میفرمایند هرکه شب را در بیابانی بی سکنه سرکند و آیه 54 سوره اعراف را بخواند فرشتگان نگاهبان او شده وشیاطین را از او دور می کنند.آیات 54 تا 56 این سوره برای خواب کمترخواستن از خداوند توصیه شده است و نیز آیه 139 را به آب خوانده و صورت خود را با آن آب بشوید برای آنکه خواب بر فرد چیره نشود.

65. سوره حج : خواندن هشت آیه 58تا65 سوره مبارکه حج که به آنها مفاتیح الجنان یا مصابیح الجنان گفته می شود و 124 کلمه است که نشانه ای از پیغمبران خداوند است (وشفاعت فرد توسط آنان) بسیار سفارش شده است.چهار نام مقدس خداوند را داراست .رسول اکرم می فرمایند هشت گنج از گنجهای الهی و هشت سراز اسرار نامتناهی را داراست و از اسم اعظم خالی نیست. هرکه آن را بخواند از شر جن و انس و مکر شیطان رها شود و ابواب رزق و علم براو باز شود و اندوهی به وی نرسد محبوب قلوب شود و در پناه الهی و آمرزیده به روز جزا گردد.

66. سوره اعراف : هر که سوره اعراف را بخواند میان او و ابلیس حائلی به وجود می آید و حضرت آدم شفیع او میگردد.(رسول الله)امام صادق می فرمایند هر که سوره اعراف را در هر ماه بخواند حق تعالی او را در قیامت محاسبه نکند و به همراه داشتن آن موجب ایمنی از گزند درنده ، دشمن و فاسدان می گردد.آیه 54 این سوره برای محافظت از شر شیطان خوانده و همراه باشد. حضرت علی میفرمایند هرکه شب را در بیابانی بی سکنه سرکند و آیه 54 سوره اعراف را بخواند فرشتگان نگاهبان او شده وشیاطین را از او دور می کنند.آیات 54 تا 56 این سوره برای خواب کمترخواستن از خداوند توصیه شده است و نیز آیه 139 را به آب خوانده و صورت خود را با آن آب بشوید برای آنکه خواب بر فرد چیره نشود.

67. سوره قاف : سختی مرگ را راحت کرده و سعت رزق و روزی می دهد و 3 بار خواندن آن اثرات عجیبی دارد.

68. سوره حشر : امام صادق می فرمایند هرکس در شبانگاه سوره حشر را بخواند حقتعالی فرشته ای را به خانه او رساند که با شمشیر کشیده از او و اهل بیت و اموالش تا روز پاسبانی کند. رسول اعظم (ص) می فرمایند اسم اعظم خداوند در 6 آیه آخر سوره حشر است هرکس خواتیم حشر را در شب یا در روز بخواند و در آن روز بمیرد شهید مرده است. امام صادق از رسول الله نقل می فرمایند که به حضرت علی (ع)  می فرمودند یا علی هر شب سوره حشر را بخوان تا شر دنیا و آخرت از تو دفع گردد. هرکس آیات آخر سوره حشر را بخواند گناهان گذشته و آینده او بخشیده می شود. رسول الله می فرمایند از جبرئیل (س) از اسم اعظم خداوند پرسیدم پاسخ داد بر تو باد آخر سوره حشرآن را بخوان بار دوم و سوم پرسیدم در جواب گفت بگو اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم و 6 آیه آخرسوره حشر را بخوان هر کس این آیات را بخواند 7هزار فرشته بر او موکل می شوند و از جمیع آفات به دور می شود. اگر برای مریض خوانده شود شفا می یابد و برای افزایش حافظه در ظرف چینی با زعفران نوشته و با آب خورده شود.   

69. سوره فلق و ناس : امام صادق فرموده اند هرکه سه بار معوذتین را بخواند تا از همه بلایا در امان باشد .از وسواس و شر جن و انس در امان باشد و مانند کسی است که تمامی کتابهایی که خداوند فرستاده را خوانده باشد. و نیز جهت افزایش رزق نیز مؤثرست.پیامبر می فرمایند این دو سوره ایست که  خداوند نفرستاده است مثل اینها. 3 مرتبه سوره ناس خوانده شود برای دور کردن افکار بدی که به ذهن می رسد.

70. سوره تبت : خواندن سوره تبت برای درمان دردها تأکید شده است.

71. سوره کوثر : روز چهارشنبه 40 مرتبه خواندن سوره کوثر جهت رزق و توانگری مؤثرمی باشد. برای دور کردن افراد شرور 9 بار سوره کوثر را خوانده و به نام او به جانبش بدمید. 

72. سوره ذاریات: امر معاش را سامان داده و روزی را فراخ می کند. پیامبر می فرمایند هرکس سوره ذاریات را بخواند به تعداد بادهای جهان ده حسنه به او داده خواهد شد(تا سرحد تجربه جواب داده است.) امام صادق فرموده اند اگر در روز یا شبی خوانده شود روزی را فراخ و امور زندگی را اصلاح می کند.

73. سوره کافرون : خواندن سوره کافرون مانند خوانندن ربع قرآن است و مریدان شیطان از کسیکه این سوره را بخواند دور می شوند. برای حفظ ایمان 7 مرتبه تلاوت شود. شرک و شک را از دل می برد. خواندن سوره کافرون وقت طلوع آفتاب روز جمعه و 100 مرتبه صلوات دعا را مستجاب می کند.

74. سوره قدر : بعد از نماز صبح 10 بار خواندن سوره قدر برای وسعت رزق تأکید شده است.به فرموده امام باقر (ع) خواندن سوره قدر هنگام گرفتن وضو با صدای بلند همه گناهان را پاک می کند و ثواب آن همانند جهاد در راه خدا می باشد. سوره قدر هنگام افطارنیز بسیارخوب است و یا به همراه دعای اللهمَّ رَبَّ النورِ العظیم (دعای عهد)هنگام صبح خوانده شود.امام باقر می فرمودند سوره قدر را 10 بار بعد از نماز صبح و 10 بار هنگام غروب بخوانید. این سوره در تاریکی قیامت روشن کننده راه ما است. اگر روبروی سلطان یا فردی بزرگ نشسته اید هنگام نگاه کردن به وی سوره قدر را بخوانید تا ترس و خوف از او برطرف شده و آرام شوید.هنگام ورود به منزل و یا خروج از آن شیطان را می راند. امام باقر فرموده اند: اگر 7 بار در سحر بخوانیم 70 صف از ملائک برای تمجید از شما جمع می گردند. امام جواد می فرمایند 36 هزار سال ثواب مخصوص کسی است که 76 بار سوره قدر را (مخصوصا در ماه رمضان و شب قدر) به این ترتیب بخواند : 7 بار صبح قبل از نماز - 10 بار بعد از نماز صبح- 10 بار قبل از ظهر - 21 بار بعد از نماز ظهر - 10 بار وقت عصر و 7 بار بعد از عشاء و 11 بار هنگام خواب. کسی که 11 بار وقت خواب سوره قدر را بخواند خداوند 11 ملک را موکل او خواهد گرداند که تا صبح از او در مقابل شر شیطان محافظت نمایند.

75. سوره (بقره) آیت الکرسی : یا علی در هیچ خانه ای این آیات تلاوت نشود مگر تا 40 شبانه روز هیچ جادویی وارد آن خانه نگردد. ای علی این آیه را به فرزندانت یاد بده که هیچ آیه ای از این بهتر نازل نشده است. هنگام خواب خدای تعالی در خانه و چند همسایه از اطرافیانش را از شر شیطان رجیم در امان می دارد. این آیه را بر بیمار 14 بار بخوانید شفا یابد. هرکه در وقت غروب 41 بار بخواند حاجت روا می شود. جهت عزت و بزرگواری نزد بزرگان 3 بار خواندن و به کف دستها دمیدن و به صورت مالیدن بسیار مجرب است. آیت الکرسی را 3 بار به آب خوانده و با آن وضو بگیریم . نماز دو رکعتی که در هر رکعت حمد و یکبار آیت الکرسی بخوانیم هر مرادی که باشد حاصل می گردد. اگر در شدائد و سختی ها و مهمات عظیمه آیت الکرسی را 12 بار تلاوت کنید نافع است . هرگاه کسی چشم درد داشت این آیه را بخواند شفا یابد. هر که 2 آیه آخر سوره بقره را بعد از نماز عشاء بخواند گویی احیا کرده است. 

76. سوره شعرا را به جهت رونق و کثرت تجارت در مکان کسب نوشته و قراردهید.

77. برای رسیدن روزی بعد از نماز ظهر جمعه 3 مرتبه آیت الکرسی و 7 بار حمد و 7 بار معوذتین و سپس این ذکر را می خوانیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم یا غنی یا سیدی یا رحیم یا ودود اغننی بحلالک عن حرامک و بفضلک عمّن سواک

78. روز چهارشنبه 40 مرتبه خواندن سوره کوثر جهت رزق و توانگری مؤثرمی باشد.

79. هنگام طلوع آفتاب این ذکر را جهت رفع تنگناهای اقتصادی و سختی ها بخوانید: یا کافی یا غنی یا فتاح یا رزاق

80. هر که در شب جمعه 7 بار این دعا را بخواند و 70 مرتبه صلوات بفرستد خداوند تعالی او را غنی کرده است. الهی بحرمة طاها و مَن تلاها و بحرمة یاسین و مَن قَراها و بحرمة کعبه و مَن بناها و بحرمة العصرِ و مَن صلّاها بَلِّغ نفسی اِلی مُناها

81. هنگام نماز صبح این ذکر را بخوانیم : بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علی محمد و اله الطاهرین اللهم انّی اعوذ باسمائک الحسنی 

82. کسی که دردی در بدن دارد جایی که درد دارد را مسح کرده و 7 مرتبه می خواند:بسم الله الرحمن الرحیم أعوذُ بِعِزَّةِ الله  و أعوذُ بِقُدرَةِ الله أعوذُ بِرَحمَةِ الله و أعوذُ بِجَلالِ الله  و أعوذُ بِعَظمة الله و أعوذُ بِجَمیعِ أسماءُ الله و أعوذُ بِرسول الله مِن شرِّ مَن اَحذَرَ و مِن شرِّ مَن اَخافَ عَلی نَفسی

83. بعد از نماز صبح 10 بار خواندن این ذکر سلامتی آورده و از دیوانگی، بیماری، فقر و خرابی خانه محافظت می کند:سبحان الله العظیم و بحمده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی  العظیم

84. سُبوح قُدّوس رَبُّ المَلائِکَةِ والرّوح در سجده خوانده شود اگر 76 مرتبه به نان خوانده و خورده شود صفات ملائک را به همراه می آورد و همچنین برای درمان وسواس 100 مرتبه توصیه شده است.

85. برای تسکین درد ذکر یا باریء یا معید و برای شفا یا علیم یا حکیم توصیه شده است.

86. خواندن سوره تبت برای درمان دردها تأکید شده است.

87. سوره نون برای بهبود پادرد مؤثر است.

88. نام سلام جهت سلامتی و شفا 100 مرتبه تکرار شود.

89. امام صادق فرمودند هر دردی که داشته باشید دست را بر موضع درد گذاشته و این دعا را بخوانید و سپس 3 مرتبه دست را بر موضع بکشید آن درد پایان می یابد "طب الائمه" : بسم الله و بالله و محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و لا حول و لا قوة الا بالله اللهم اَمسِح عَنّی ما اَجِدُ {در منبعی دیگرآمده : اللهم امسح ما احذر} ؛ {اللهم امسح ما اجد }

90. امام جعفر صادق (ع) این ذکر را برای درمان بیماریهای خود استفاده می کردند : بسم الله الشّافی و لا حول و لاقوة الا بالله العلی العظیم

91. برای آرامش افراد عصبی و یا کسانی که دچار تشنج (صرع) شده اند  سوره حمد و معوذتین خوانده شود.

92. جهت درمان سردردهای شدید دست را به سر کشیده و 7 بار این ذکر خوانده شود: اعوذ بالله الذی سکن له ما فی البر و البحر و ما فی السماوات و الارض و هو السمیع العلیم. 

93. این ذکر برای درمان پادرد از امام حسین (ع) روایت شده است : بسم الله و بالله و سلامٌ علی رسول الله صلی الله علیه و ما قدر الله حقّ قدرته و الارض جمیعاً قبضة یوم القیامة

94. از امام صادق (ع) آمده است برای دفع بیماری سوره حمد، فلق و ناس را 3 مرتبه بخوانید و بگویید: اعیذُ نفسی بعزة الله و قدرة الله و عظمة الله و سلطان الله و بجمال الله و بجمع الله و برسول الله و بعترته صلی الله علیه و علیهم و بولایة امر الله مِن شرّ ما اَخاف و احذر و اشهد اَنَّ الله علی کل شیئ قدیر و لا حول و لاقوة الّا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و اله اللهم اشفِنی بشفائک و داوِنی بدوائک و عافِنی مِن بلائک

95. امام حسن عسکری (ع)  : هرگاه به ترس یا مرضی ناشناخته گرفتار شدید این ذکر را بخوانید بسم الله العلی العظیم الحلیم الکریم القدیم الذی لا یزول اعوذ بعزة الحی الذی لا یموت من شرکل حی

96. 20 بارسوره آیت الکرسی برای تقویت حافظه

97. این ذکر را بعد از نماز جهت تقویت حافظه بخوانیم (حضرت رسول این ذکر را به حضرت علی آموخته بودند.) سبحان من لا یعتدی علی اهل مملکته سبحان من لا یأخذ اهل الارض بالوان العذاب سبحان الرئوف الرحیم اللهم اجعل لی فی قلبی نورا و بصرا و فهما و علما ً انک علی کل شی ء قدیر 

98. برای شادی روح رفتگان :41 مرتبه سوره اخلاص و 3 مرتبه آیت الکرسی 

99. برای شادی روح رفتگان : روز جمعه قبل از غروب سوره صافات 7 مرتبه هدیه به روح اموات (آنها دعا کرده و برای حوائج ما شفاعت می کنند.)

100. اگر بر سر مزاری این ذکر 3 مرتبه خوانده شود خداوند تا قیامت عذاب را از صاحب آن مزار بردارد: اللهم اِنّی اسئلک بحق محمد و ال محمد اَن لا تُعَذِّبَ هذا المَیِّت 

101. این دعا برا ی کسانی است که قرض دارند و توان دادن آن را ندارند: اعوذ بک من الهمٌ و الحزن و اعوذ بک من العجز و الکسل و اعوذ بک من الجبن و اعوذ بک من غلبة الدین و قهر الرجال

102. امنیت درسفر : الله الحفیظ اللطیف در سفر 7 بار خوانده شود و در چهار طرف دمیده  و اشاره شود از هر خرابی و دشمنی و سرقت محفوظ مانده و اگر نوشته و در سامان خانه (صندوق) گذاشته شود در امان می ماند.

103. حضرت امام موسی کاظم فرمودند که هرکس هنگام بیرون رفتن از خانه هر روز سرخود را به سمت آسمان گرفته 3بار بگوید بسم الله الرحمن الرحیم خداوند غم و اندوه او را فرج دهد

104. آرامش دهنده: لااله الااللهُ بِعِزَّتِکَ و قدرتکَ/ لااله الااللهُ بِحَقِّکَ و حُرمتکَ /لااله الااللهُ فَرَّج بِرَحمَتِکَ 41 بار گفته شود

105. دعا : صحیفه علویه حضرت علی علیه السلام: بسم الله الرحمن الرحیم الحمدُللهِ عظیمُ الحَمد/عظیمُ العَرش/عظیمُ المُلک /عظیمُ السُّلطان/عظیمُ العِلم /عظیمُ الحِلم/عظیمُ الکرامَت /عظیمُ الرَّحمَة /عظیمُ البَلاء /عظیمُ النّور/عظیمُ الفَضل/ عظیمُ العِزَّة /عظیمُ الکِبریاء /عظیمُ العَظَمة /عظیمُ النِّعَماء/ عظیمُ الرَّأفَة / عظیمُ الالاء/ عظیمُ الجَبَروت /عظیمُ الشَّأن /عظیمُ الاَمر/ تَبارَکَ اللهُ رَبُّ العالمین / تبارَکَ اللهُ الَّذی هو العَظیمُ مِن کُلِّ شَیء

106. دعا : دعایی که خوبست بسیار گفته شود : اللهم انک تری و لا تری و انت با منظر الاعلی و ان الیک المنتهی و الرجعی و ان لک الاخرة و الاولی و ان لک الممات و المحیا و رب اعوذ بک ان اذل او اخزی

107. {از کتاب عین الحیات }امام باقر می فرمایند ضمانت می کنم هر مؤمنی را که این کلمات را بخواند در دنیا و آخرت : یا اسمع السامعین یا ابصرالناظرین یا اسرع الحاسبین یا ارحم الراحمین یا احکم الحاکمین

108. هر روز سخن نیکو بگویید 10 مرتبه سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر

109. بعد از نماز ظهر جمعه 100 مرتبه گفته شود یا غفار اغفر ذنوبی

110. ذکر امام سجاد در سجده : عُبیدُکَ بفنائک  اسیرُکَ بفنائک (فقیرک بفنائک)  مسکینُکَ بفنائک  سائِلُکَ بفنائک

111. امام کاظم در سجده می فرمودند: قدوس قدوس سبحانک سبحانک سبحانک ایشان همچنین روزی 5000 بار استغفار میفرمودند.

112. یا ستار العیوب  110بار در سجده 

113. ذکری برای سجده: 100 مرتبه شکراً و 100 مرتبه عفواً

114. امام سجاد (ع) در سجده های خود 1000 بار می فرمودند لااله الاالله حقا حقا

115. لا اله الاالله هوالحی القیوم غفار الذنوب ستار العیوب علام الغیوب و اتوب الیه در سجده 40 مرتبه بگوییم برای استغفار از خطاها و گناهان.

116. این ذکر برای آشتی میان دو نفراست که  نزاع و دعوا داشته اند : یا حبیب من لا حبیب له ، یا طبیب من لا طبیب له ، یا مجیب من لا مجیب له ، یا شفیق من لا شفیق له، یا رفیق من لا رفیق له ، یا مغیث من لا مغیث له ، یا دلیل من لا دلیل له ، یا عزیز من لا عزیز له ، یا انیس من لا انیس له، یا راحم من لا راحم له ، یا صاحب من لا صاحب له ، (لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من الناریا رب )

117. ذکر ایوبیه : رب أنی مسّنی الضر و انت ارحم الراحمین 2500 بار

118. ذکر یونسیه : لااله الا انت سبحانک إنی کنت من الظالمین 2386 بار

119. اللهم صل علی مصطفی محمد و المرتضی علی و البتول فاطمه و سبطین الحسن و الحسین و صل علی زین العباد علی و الباقر محمد و الصادق جعفر و الکاظم موسی و الرضا علی و التقی محمد و النقی علی و الزکی العسکری الحسن و صل علی المهدی الهادی صاحب العصر و الزمان و الخلیفة الرحمن قاطع البرهان و سید الانس و الجان صلوات الله و سلامه علیه و علیهم اجمعین

120. این ذکر ذکری است که حضرت جبرائیل به پیامبر (ص) و ایشان به حضرت علی (ع) و در نهایت ایشان نیز به فرزندان خود آموخته اند و از حضرت موسی بن جعفر امام کاظم (ع) نقل شده و دارای اسم اعظم است که باید در سجده خوانده شود یا نور یا قدوس 3 مرتبه / یا حی یا قیوم 3 مرتبه / یا حی لا یموت 3 مرتبه / یا حی حین لا حی 3 مرتبه / یا حی لا اله الا انت 3 مرتبه / اسئلک بإسمک بسم الله الرحمن الرحیم العزیز المبین 3 مرتبه

121. این امان نامه منسوب به رسول الله است جهت محافظت از بلایای آخرالزمان : بسم الله  الامان الامان الامان الامان یا برهان الامان یا غفران الامان یا حنان الامان الامان یا منان الامان الامان من فتنة آخر الزمان و جفاءالاَوان و شرّالسلطان و ظلم الظالمان بفضلک و کرمک یا رحمان 

122. دعایی از رسول اکرم جهت در امان ماندن از شر جن و انس : بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله، علیه توکلت و هو رب العرش العظیم ، ماشاء الله کانَ و ما لم یشأ لم یکن ، أشهد أنَّ الله علی کل شیء قدیر وأنَّ الله قد أحاط بکل شیء علما، اللهم إنی أعوذ بک مِن شرّ نفسی و من شر کل دابّةٍ انت اخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم

123. ذکر حضرت فاطمه برای دفع وسواس خناس : یا الله الرقیب الحفیظ الرحیم یا الله  الحی الحکیم العظیم الرئوف الکریم یا الله الحی القیوم القائم علی کل نفسه بما کسبت حل بینی و بین عدوی 

124. امام صادق می فرمایند هر که هنگام صبح 3 مرتبه این دعا را بخواند تا شام بلایی به او نرسد و اگر شام بگوید تا صبح از بلا مصون خواهد بود: بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض و لا فی السماء و هو السمیع العلیم . 

125. دعایی برای محفوظ ماندن از جمیع بلاها (شیخ بهایی) : بسم الله الرحمن الرحیم یا هو یا من هوَ من لیس الّا هو یا حی یا قیوم یا حی لا یموت یا حی یا قیوم لا اله الا انت صلی علی محمد و آل محمد و ارزقنی خیر الدنیا و الاخرة یا رب العالمین

126. امام صادق می فرمایند حیرانم از کسی که در دام خدعه و نیرنگ گرفتار آمده ولی به این قول خداوند پناه نمی برد: افوّض امری إلی الله إن الله بصیربالعباد 

127. برای رهایی از غم شدید این ذکر خوانده شود : یا حی یا قیوم برحمتک استغیث

128. جهت سرکوبی نفس اماره مداومت بر ذکر یاعلی توصیه میشود. و نیز لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار برای سرکوبی نفس و جلوگیری ازترس 70 مرتبه خوانده شود.

129. جهت دفع تشویش دلهره و اضطراب : چون کسی را فکر باطل و خیال بد بسیار باشد آن را بخواند نجات یابد. یا واحد الباقی اول کل شیء و اخره

130. در مصیبت و گرفتاری و پریشانی خاطر این ذکر توصیه شد ه است:لا اله الا الله العظیم الحلیم لااله الا الله رب العرش العظیم لا اله الا الله رب السموات و رب الارض و رب العرش الکریم

131. حرز امام جواد علیه السلام  (جهت گشایش و جذب قلوب)بسم الله الرحمن الرحیم یا هو یا مَن هو یا من لیس الّا هو صلی الله علی محمد و ال محمد و عجِّل لحامل کتابی هذا من کل همٍّ و اَلَمٍ و مرضٍ و خوفٍ فَرِّج و مخرج بمحمد و علی و فاطمة و الحسن و الحسین و علی و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و الحسن و م ح م د علیهم الصّلوة و السّلام.

132. نمازی 4 رکعتی شب جمعه به جهت برطرف شدن خوف و درد و غم و برآمدن حاجت غسل کرده و نماز به نیت قضای حاجت به دو سلام خوانده می شود در رکعت اول بعد از حمد 100 بار گفته شود افوض امری الی الله ان الله بصیربالبعاد در رکعت دوم بعد از حمد 100 مرتبه گفته شود نصر من الله و فتح قریب و سلام نماز را بخواند در رکعت سوم بعد از حمد 100 مرتبه خوانده شود الا الی الله تصیرالامورو در رکعت چهارم بعد از حمد 100 بار انا فتحنا لک فتحا مبینا را بخواند و پس از سلام دوم نماز 100 بار گفته شود غفرانک ربنا و الیک المصیر سپس به حالت سجده رفته و در حالیکه کف دستها به سمت بالا باشد100 مرتبه استغفر الله و اتوب الیه  خوانده می شود.

133. این دو ذکر بصورت ورد خوانده شود:1- هوالله لا اله الا هو  2- یا مَظهَرَ العَجائِب مظهرَ الغَرائِب أسدالله الغالِب علی ابن ابیطالب می توان این ذکر را به تعداد 110 مرتبه نیز خواند.


تعداد بازدیدکنندگان:45176
تاریخ بارگذاری:1393/3/26
114


نظرات شما
عسکر

اگرتمام علامت های کلمه یاعلام علمنی را می گذاشتیددرتلفظ خطانمیکردیم
ر,م

سلام خیلی خوب بود اولین بار بود سایتتونو دیدم خیلی خوشم اومد فقط اگر ذکرهارو دسته بندی شده میذاشتین عالی تر میشد

دانستنی ها

بنده حق راز ماناییآنچه در عاشورا اتفاق افتاد
تحول ‌پذیریمرگنیروی عادت
القاب آقا صاحب الزمان سوره یسشمع و آینه
نوروز مبارکزندگی یک رنج نیستاسترس
خواص عنابسنگ و مانعوابستگی و تعلقات
عباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتامام حسین ع
دعانیایشتخت سلیمان
پرفروش ترین داروها دگزامتازونتبریک میلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع)
ساز دهنی یا Harmonicaپیاده روی پل طبیعت
فهرست انواع سازهامیوه های مناسب سرماخوردگیچهل قاعده شمس تبریزی