حکمت و جربزه

حکمت و جربزه:

قوه عاقله در کمالش به صفت حکمت منتهی می شود. حکیم یعنی کسی که علت وقایع را می داند و با رشد و بارور شدن قوه عقلیه به این درجه رسیده است.


زمانی که قوه عاقله بیش از حد اعتدال خود رشد کند از فضیلت حکمت خارج شده و جربزه می شود. جربزه در واقع خروج از حد اعتدال در تفکر است یعنی ذهن ساکت نمی شود بلکه پیوسته در ابداع شبهات و استخراج امور دقیقه ای است غیر منطبق بر واضحات.
افراد با جربزه فکر می کنند خیلی تیز هستند و همیشه در شکاکی و گیر دادن به دیگران می باشند. این نوع نگرش در مسایل عقلیه و علوم الهیه منجر به الهاد و کفر وهمچنین انکار و نفی حقایق و چیزهایی مانند عالم غیب می شود.
طایفه سوفسطایی در پنج قبل از میلاد معتقد بودند حق یا باطل زائیده ذهن است و حقیقتی جز اندیشه آدمی وجود ندارد. ثبات و اطمینان علاج این عارضه است و تعمل در قبح آن (آیه قرآن: بدترین جنبدگان کسانی هستند که تعقل نمی کنند).

تعداد بازدیدکنندگان:1833
تاریخ بارگذاری:1392/7/10
8


دانستنی ها

ریتم طبیعی بدن بلور نمک اوصاف مؤمن
نفسانیاتبنده حق راز مانایی
آنچه در عاشورا اتفاق افتادتحول ‌پذیریمرگ
نیروی عادتالقاب آقا صاحب الزمان سوره یس
شمع و آینهنوروز مبارکزندگی یک رنج نیست
استرسخواص عنابسنگ و مانع
وابستگی و تعلقاتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشت
امام حسین عدعانیایش
تخت سلیمانپرفروش ترین داروها دگزامتازون
تبریک میلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع)ساز دهنی یا Harmonicaپیاده روی