*قوانین هستی

به نام خدا 
گردآورنده: زینب حقیقیان

وقتی خالق مهربان هستی را خلق کرد یک سری قوانینی را،بر آن حاکم ساخت که تحت عنوان سنت های الهی یا قانونمندی طبیعت از آن یاد می شود.انسانی موفق،شاد و آرام و با نشاط خواهد بود که این قوانین را بشناسد و با پیروی از آنها حمایت طبیعت را بر انگیخته و با جهان هستی و آفرینش همسوگردد.

آنچه در این مقاله دررابطه با قوانین هستی می خوانید:
قانون با هم بودن
قانون پاکی
قانون جریان و حرکت
قانون نظم
قانون تنوع
قانون سحر خیزی
قانون عشق
قانون بارش
قانون خلاء
قانون کارما
قانون هماهنگی
قانون نسبیت
قانون تولد و مرگ
قانون تغییر
قانون عدم تکرار
قانون اوج و حضیض
قانون حرکت در سکون
و....


تعداد بازدیدکنندگان:1757
تاریخ بارگذاری:1393/3/17
3


دانستنی ها

بنده حق راز ماناییآنچه در عاشورا اتفاق افتاد
تحول ‌پذیریمرگنیروی عادت
القاب آقا صاحب الزمان سوره یسشمع و آینه
نوروز مبارکزندگی یک رنج نیستاسترس
خواص عنابسنگ و مانعوابستگی و تعلقات
عباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتامام حسین ع
دعانیایشتخت سلیمان
پرفروش ترین داروها دگزامتازونتبریک میلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع)
ساز دهنی یا Harmonicaپیاده روی پل طبیعت
فهرست انواع سازهامیوه های مناسب سرماخوردگیچهل قاعده شمس تبریزی