قواعد کار

هوالله الربی
"  قاعده کار"
1)    اگر معتقد هستید که خداوند زندگی شما را کارگردانی می کند پس حتماً باید آنجا باشید. از شکایت پرهیز کنید.
2)    همه علاقمند هستند نظرشان پرسیده شود. پس در موقع مناسب نظر همکارانتان را هم جویا شوید.
3)    برخورداری از ذهن بسته و محدود و عدم تمایل در به حساب آوردن عقاید و ایده های دیگران و ایجاد کردن این ذهنیت که فقط حرف های خودم درست هستند پل ارتباطی به مرور زمان از میان برداشته می شود و اعتماد را مختل می کند.
4)    برای گرفتن پروژه اضافی  داوطلب باشید . یک مهارت تازه یاد بگیرید .
5)    برای کمک به همکارانتان وقت بگذارید.
6)    به همکاران منفی باف هم محبت کنید. کسانی که منفی باف هستند به یک دلیلی به این راه افتادند . ممکن است مشکلاتی داشته باشند که شما چیزی از آن نمی دانید. می توانید انتخاب کنید که تحت تأثیر انرژی منفی آنها قرار بگیرید یا اینکه آنها را با انرژی مثبت خود تحت تأثیر قرار دهید.
7)    سعی کنید قضاوت نکنید و با آنها مهربانانه رفتار کنید.
8)    به دنبال لحظه ایده آل نروید که وجود ندارد. شما آن لحظه را می سازید. به کار خود هر چه که هست علاقه داشته باشید و گرنه همیشه حسرت می خورید.
9)    به فرشته کار بگوئید: کارم را دوست دارم.
10)    علاقه به کار ، کیفیت و بازده و شادکامی ذهنی را به ارمغان می آورد.
11)    با علاقه به سر کار بروید.
12)    برای پول کار نکنید. کار دلخواهتان را پیدا کنید.
13)    در زمان های پر مشغله فکرمان جلوتر از بدنمان حرکت می کند . اینجاست که خیلی چیزها فراموش می شود و دچار سردرگمی می شویم. ذهنمان را به زمان حال بیاوریم وو روی کاری که انجام می دهیم تمرکز کنیم.

رفتار صحیح با مدیر:
1-     یاری رساندن به مدیر: یاری به مدیر در انجام مسئولیت ها و رسیدن به اهدافش
2-    تشویق مدیر و برجسته کردن نقاط قوت او به ویژه در جمع و کم اهمیت جلوه دادن نقاط ضعفش
3-    در جایی که اطلاعات شما بیشتر است ساده و صمیمی ، توضیح واضح و بی منت و گفتن اینکه آن را وظیفه خود می دانید اعلام کنید و بگویید.
4-    هیچ وقت مدیرتان را غافلگیر نکنید.
5-    نظرات دیگران را با سیاست تأیید کنید.
6-    مدیریت کلام داشته باشید.
7-    خودتان را بشناسید و به دیگران بشناسانید.
8-    مافوق را از بازخورد اعمالتان بررسی کنید.
9-    اگر نقاط مثبت در شما گفته می شود آن را تقویت کنید.
10-    اگر رئیس شما نقطه منفی تان را می گوید آن را دفن کنید.

گردآورنده: خدیجه رزاقی                                                 در پناه حق
                                                                                  یا علیتعداد بازدیدکنندگان:39
تاریخ بارگذاری:1398/3/11

کلمات کلیدی

0